Türkiye'de MAN

Profesyoneller

«Güvenilir», «Yenilikçi», «Dinamik» ve «Açık»

Değerlerimiz, aynı zamanda tüm çalışanlarımızla birlikte içinde yaşamak istediğimiz kültürün temel taşlarıdır. Bir dünya markası olan MAN; vizyonuna ulaşmak için yaratıcılığını kullanan, sürekli gelişime açık, motivasyonu yüksek çalışanlara sahip olmayı ve bunları destekleyen, sağlamlaştıran ortam ve uygulamaları yaratarak kendisini geleceğe taşıyacak olan yetenekleri bünyesine katmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, açık pozisyonlarımız Kariyer.Net üzerinden yayınlanır. İşe Alım aşamalarımız, Beyaz Yaka ve Mavi Yaka İşe Alım olmak üzere iki kategoride gerçekleşir;

Beyaz Yaka İşe Alım:
Açık pozisyonların gereklilikleri dahilinde özgeçmişleri olumlu olarak değerlendirilen adaylarla; telefon mülakatı, İngilizce tespit sınavı, İnsan Kaynakları ve Bölüm Yöneticileri ile birebir mülakatlar gerçekleştirilir. Yeni mezun adaylarda; bu sürece ek olarak İnsan Kaynakları mülakatından önce bir Grup Mülakatı da uygulanır. İnsan Kaynakları ve Bölüm mülakatlarında, kişilere özgeçmişleri üzerinden bir sunum konusu verilip mülakatın başında bir sunuş gerçekleştirmeleri istenebilir. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar, referans kontrollerinin ardından üst yönetim görüşmelerine davet edilir ve sürecin olumlu olması durumunda iş teklifi yapılır.

Mavi Yaka İşe Alım:
Üretim için gerçekleştirilen personel alımlarında, tüm adaylara, alım yapılacak bölümün gerektirdiği teknik becerilere yönelik testler uygulanır. Testlerde yeterli performansı gösteren adaylar, sırasıyla İnsan Kaynakları ve Birim Yöneticileri ile mülakatlar gerçekleştirirler. Mülakatları başarıyla tamamlayan adaylara iş teklifi yapılır.