Türkiye'de MAN

Beceri Eğitim Merkezi

Geleceğiniz için bir adım

Mesleki Eğitim, MAN Türkiye’de başarılı bir çalışma hayatının anahtarıdır. MAN Türkiye üretim merkezine kalifiye çalışanlar kazandırmayı hedef edinen Beceri Eğitim Merkezi, her yıl Teknik Elektrik, Motor ve Boyacılık alanlarında mezun vermektedir.

Lise öğrencilerini istihdam eden Beceri Eğitim Merkezi sayesinde, geleceğin çalışanları çekirdekten yetişmektedir.