Teknoloji ve rekabet

Elektronik stabilite programı (ESP)*

Elektronik stabilite programı ESP (Electronic Stability Program) sürücüyü kritik sürüş durumlarında destekler, örneğin savrulma veya hızlı girilen virajlarda kayma. ESP'li bir araç ilave olarak direksiyon açısı, savrulma payı ve ivmelenme sensörleri ile donatılmıştır. ESP kontrol ünitesi elektronik sistemine aşağıdaki iki fonksiyon ile birlikte entegre edilir:

Dinamik stabilite programı (DSP)

Dinamik stabilite programı sayesinde aracın ön kısmının savrulması (ön tekerleklere baskı) viraj içinde kalan arka tekerlek frenlenerek engellenir. Aracın arka kısmının savrulması ise (arka kısmın savrulması) viraj dışında kalan ön tekerlek frenlenerek engellenir.

Roll-Over Prevention (ROP)

Kritik yanal ivmelenmelere ulaşılmadan önce mevcut hız, göreli olarak motor torku azaltılarak veya frenleme yapılarak düşürülür.


Avantajları

  • Kritik yanal ivmelenmelerde göreli olarak araç hızının düşürülmesi tehlikeli sürüş durumlarını engeller.
  • Viraj içinde kalan tekerleğin yerle temasının kesilmesi durumunda tüm aracın kuvvetli şekilde frenlenmesi ciddi kişisel ve maddi hasarlara neden olabilecek devrilme durumlarını engeller.
  • Dengeleme frenlemeleri sürücüyü kritik sürüş durumlarında destekler.
  • Kazaların engellenmesi her zaman işletim dışı kalma sürelerinin de azaltılması, yolcuların güvenli bir şekilde hedeflerine ulaştırılması ve sürücü, yolcu ve diğer trafik katılımcılarının sağlık durumlarının korunması demektir.

* Sistemin sınırları çerçevesinde.