MAN ServiceContracts - TCO hizmetleri

MAN ServiceContracts – TCO hizmetleri ve tasarruf potansiyeli

TCO bilgisayarı

Etkin filo yönetimi maliyetleri düşürmeyle daima doğrudan bağlantılıdır. Başarı için kritik faktör bütünleştirici perspektifi ele almaktır: Gündelik iş hayatında araç satın alan birçok firma yalnızca tek seferlik satın alma fiyatını dikkate almakta ve ancak sonradan ortaya çıkacak maliyetleri hesaba katmamaktadır. Bununla birlikte bu faktör özellikle aracın gerçek verimliliği açısından belirleyici olmaktadır zira elde etme maliyeti aracın Total Cost of Ownership (TCO) denilen toplam giderleri yanında sadece bir kesimi teşkil etmektedir. Bu nedenle aracınızın toplam yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkacak ek maliyetleri göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.

MAN ve NEOPLAN markalı kamyon ve otobüslere yönelik kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun MAN hizmet sözleşmesi TCO maliyetini en az %50 indirebilir. Araçlarınız ayrıca daha güvenilir ve daha maliyet etkin şekilde çalışır. Servis randevunuzu asla kaçırmaz ve iş ne kadar çok olursa olsun servis ve onarım için sabit fiyat oranları sayesinde paradan tasarruf sağlarsınız. Bu sayede maliyetler daha kolay hesaplanır ve bakım maliyetlerinin planlanması kolaylaşır. Araçlarınız en iyi şekilde ayarlandığı için oldukça azalan yakıt tüketimi ile de kazanç sağlarsınız. MAN teklifini tamamlamak için ayrıca tüm servis ve onarım siparişlerinin yönetimsel işlerini de bizzat üzerine alır ve bu sayede maliyetleriniz daha da azalır ve böylece garanti talepleriniz ve şikayetlerinizin önüne geçer.