Coach Of The Year

Titul „Coach of the Year" je ocenenie „Autobus roku", ktoré každoročne na základe stanovených kritérií udeľuje medzinárodná porota (novinári 22 odborných časopisov). V nepárnych rokoch sa testujú mestské a medzimestské autobusy, v párnych rokoch diaľkové autobusy.