Cena za inovácie časopisu busplaner

Nezávislý nemecký odborný časopis „busplaner“ predstavuje technické a podnikateľské inovácie, ktoré budia pozornosť ako zvlášť orientované na budúcnosť. Čitatelia mali možnosť voľby: Cenou za inovácie časopisu busplaner boli ocenené novinky z autobusovej turistiky, odvetvia úžitkových vozidiel a o odvetvia mestskej hromadnej dopravy, ktoré vynikajú svojou praktickou využiteľnosťou. V ôsmich kategóriách, ako napríklad „Bezpečnosť a príslušenstvo“, „Destinácie“, „Vozidlá a vozový park“ alebo „Partner autobusovej turistiky“ sa vyberalo vždy z troch nominovaných.