Technológia a kompetencia

Nápravy

V každej situácii s najlepším vybavením: autobusy MAN sú v každom ohľade optimálne vybavené na svoje použitie. Podľa druhu oblasti použitia sa do autobusov montujú vhodné nápravy.


Portálová náprava (zadná náprava)

Ako hnaciu nápravu montuje MAN okrem iného portálovú nápravu MAN-ZF s doľava presadeným stredovým pohonom.


Charakteristické znaky:

  • Nenáročná na údržbu
  • Menšia potreba miesta na zabudovanie vďaka konštrukcii s planétovými kolesami hnacej nápravy
  • Nižšie výšky podlahy v oblasti zadnej nápravy vďaka zvláštnej konštrukcii portálovej nápravy (zníženie mostu tuhej nápravy s optimalizáciou hmotnosti a bočne umiestnenému diferenciálu)


Hypoidná náprava (hypoidná náprava)

Okrem portálovej nápravy sa u niektorých autobusov MAN používa ako hnacia náprava aj jednoducho udržiavateľná hypoidná náprava MAN.


Charakteristické znaky:

  • Menšie opotrebovanie a vysoký hnací moment na základe väčších plôch ozubených kolies
  • Minimálna strata výkonu a nízka hlučnosť počas chodu
  • Nízka vlastná hmotnosť a veľké užitočné zaťaženie


Pevná náprava (predná náprava)

Predné nápravy vyhotovené ako pevné nápravy sú vybavené kotúčovými brzdami.


Charakteristické znaky:

  • Robustná a aktívna počas jazdy
  • Zvýšená bezpečnosť jazdy a výrazne znížené pohyby karosérie
  • Vysoký komfort

Nezávislé zavesenie kolies: pre zájazdové a medzimestské autobusy je k dispozícii komfortné nezávislé zavesenie kolies.