Technológia a kompetencia

TyreManagement

Zvýšenie bezpečnosti jazdy: TyreManagement (manažment pneumatík) pre autobusy spoločnosti MAN obsahuje systém kontroly tlaku v pneumatikách TPM a súpravu na opravu pneumatík RRK pri súčasnom nepoužití náhradného kolesa.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPM)

So systémom kontroly tlaku v pneumatikách má vodič k dispozícii systém, ktorý neustále kontroluje tlak v pneumatikách vozidla (aj počas jazdy) a pri poklese tlaku pod minimálnu hodnotu vydá varovanie:

 • TPM (Tyre Pressure Monitoring)
 • Snímač tlaku na každom disku
 • Rádiovým prenosom sa signály tlaku odosielajú do riadiacej jednotky a prostredníctvom zbernice CAN vozidla sa zobrazujú na displeji.
 • Samostatný varovný indikátor zaznie pri poklese tlaku pod požadovanú hodnotu o 20 percent a pri prekročení požadovaného tlaku o 40 percent
 • Manuálne dopytovanie tlaku je možné kedykoľvek

Súprava na opravu pneumatík (RRK)

 • Súprava na opravu pneumatík umožňuje upchatie vpichov do behúňa bez toho, aby sa pneumatika musela vymeniť:
 • Prostriedok na utesnenie pneumatík PREMIUM-SEAL sa cez otvor ventilu naplní do pneumatiky a natrvalo utesní dieru v behúni do veľkosti piatich milimetrov – aj pri pomalej strate vzduchu.
 • Po utesnení je možné pneumatiku opäť nahustiť pomocou súpravy na stlačený vzduch prostredníctvom pneumatického zariadenia vozidla.
 • S utesnenou pneumatikou je možná ďalšia jazda do 1 000 km.

Výhody

Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPM)

 • Zlepšený komfort a malé časové nároky na vodiča vďaka prebytočnosti náročného kontrolného postupu
 • Zvýšená bezpečnosť: zabránenie 99 % všetkých defektov spôsobeným pomalou stratou tlaku
 • Zabránenie nehodám znamená vždy aj skrátenie časov výpadkov, bezpečnú prepravu pasažierov na miesto určenia a neohrozenie zdravia vodiča.
 • Zníženie spotreby pohonných hmôt zabránením výskytu príliš nízkeho tlaku v pneumatikách
 • Dlhšia životnosť pneumatík

Súprava na opravu pneumatík (RRK)

 • Vyššie užitočné zaťaženie, pretože nie je potrebné náhradné koleso (úspora hmotnosti približne 100 kg)
 • Zvýšená bezpečnosť, pretože pri defektoch špeciálne na diaľniciach nie je potrebná riskantná výmena pneumatiky
 • Tesniaci prostriedok na vodnej báze je pri neskoršej oprave pneumatiky možné vymyť