Technológia a kompetencia

Multifunkčný volant

Multifunkčný volant

So vzrastajúcou hustotou premávky vzrastajú aj požiadavky na vodičom autobusov. Nová koncepcia ovládania MAN podporuje vodiča, aby sa mohol plne koncentrovať na dopravu. Pomocou multifunkčného volantu môže vodič ovládať tempomat a brzdomat, a tiež rádio/CD bez toho, aby dal ruky z volantu.

Súčasťou multifunkčného volantu je displej v kokpite, ktorý zobrazuje zvolené funkcie. Vodič má v zornom poli všetky potrebné informácie, ktoré potrebuje na hospodárnu jazdu.

Multifunkčný volant má plynulo nastaviteľnú výšku a sklon.