Technológia a kompetencia

MAN BrakeMatic

Brzdomat MAN BrakeMatic umožňuje konštantné udržiavanie rýchlosti nastavenej pomocou tempomatu, resp. pomocou brzdového pedálu pri jazde z kopca tým, že príslušne automaticky ovláda odľahčovacie brzdy:

  • Aktivácia odľahčovacích bŕzd pomocou tempomatu: funkcia odľahčovacích bŕzd MAN BrakeMatic zasahuje pri rýchlosti o 2 km/h vyššej ako je rýchlosť nastavená pomocou tempomatu. Rýchlosť sa počas klesania udržiava za použitia sériového intardéra, resp. retardéra.
  • Aktivácia odľahčovacích bŕzd prostredníctvom prispôsobovacieho brzdenia: pri brzdení vozidla pri jazde z kopca pomocou brzdového pedálu sa uloží rýchlosť, ktorá sa dosiahla pri uvoľnení pedálu. Nastavená rýchlosť sa počas jazdy z kopca spoľahlivo udržiava pomocou MAN BrakeMatic za použitia sériového intardéra, resp. retardéra.
  • Aktivácia odľahčovacích bŕzd pri dosiahnutí maximálnej rýchlosti prostredníctvom Maximum Speed Control (MSC): pri dosiahnutí maximálne povolenej rýchlosti 100 km/h zasahujú sériové odľahčovacie brzdy a neustále udržiavajú vozidlo pod úrovňou maximálnej rýchlosti.


Výhody

  • Vysoká bezpečnosť jazdy, pretože sa neodvádza pozornosť vodiča ovládaním odľahčovacej brzdy
  • Vysoká hospodárnosť, pretože sa podporuje použitie odľahčovacích bŕzd
  • Spoľahlivé dodržiavanie maximálne povolenej rýchlosti 100 km/h (osobný záväzok nemeckého výrobcu)