Technológia a kompetencia

Elektronický stabilizačný program (ESP)

Elektronický stabilizačný program ESP podporuje vodiča v kritických jazdných situáciách, ako je vybočenie alebo hroziace prevrátenie v zákrutách prechádzaných príliš rýchlo. Vozidlo s ESP je dodatočne vybavené snímačom uhla natočenia volantu, snímačom rýchlosti otáčania okolo zvislej osi a snímačom zrýchlenia. Do architektúry elektroniky je integrovaný riadiaca jednotka ESP s dvomi nasledujúcimi funkciami:

Dynamický program stability (DSP)

Dynamický program stability zabraňuje nedotáčavosti (posúvaniu cez predné kolesá) zabrzdením zadného kolesa na vnútornej strane zákruty. Pretáčavosti (vybočeniu zadnej časti vozidla z dráhy) sa zabraňuje zabrzdením predného kolesa na vonkajšej strane zákruty.

Ochrana proti prevrhnutiu (ROP)

Pred dosiahnutím kritických priečnych zrýchlení sa rýchlosť preventívne zníži znížením momentu motora alebo zabrzdením.


Výhody

  • Preventívne zníženie rýchlosti pri kritickom priečnom zrýchlení zabraňuje vzniku nebezpečných situácií.
  • Silné zabrzdenie celého vozidla pri zdvihnutí kolesa na vnútornej strane zákruty zabraňuje prevráteniu s vážnymi účinkami na človeka a materiál.
  • Vyrovnávacie brzdenia podporujú vodiča v kritických jazdných situáciách.
  • Zabránenie nehodám znamená vždy aj skrátenie časov výpadkov, bezpečnú prepravu pasažierov na miesto určenia a neohrozenie zdravia vodiča, pasažierov ani iných účastníkov cestnej premávky.