Technológia a kompetencia

Systém MAN AttentionGuard v autobuse

Dvojitá bezpečnosť na dlhých trasách: Asistent pozornosti plus kontrola jazdného pruhu

Diaľkový autobus ide po diaľnici. Značky ukazujú, ako videokamera za čelným sklom sníma vzdialenosť autobusu od hranice jazdného pruhu.

V rámci dopravy cestujúcich dochádza pri dlhých a monotónnych trasách na diaľniciach alebo cestách 1. triedy k únave a strate koncentrácie vodiča. Následkom je výrazne vyššie riziko nehody. Zákonom predpísané prestávky chránia pred týmto rizikom len do určitej miery. Systém MAN AttentionGuard minimalizuje riziko nehody na dlhých tratiach tak, že rozpozná prvé náznaky nesústredenosti a únavy, predtým ako dôjde ku kritickým situáciám. Systém MAN AttentionGuard je založený na systéme MAN LaneGuard System (LGS), ktorý kontroluje správne dodržiavanie jazdného pruhu pomocou kamery.

Funkcia a ovládanie

Systém MAN AttentionGuard využíva kamerové údaje systému LGS, ako aj ďalšie relevantné údaje vozidla. Matematický model vyhodnocuje počet prekročených jazdných pruhov v určitom časovom rozsahu a na základe toho vyhodnotí možnú nesústredenosť alebo únavu vodiča. Na displeji sa na približne 10 sekúnd zobrazí hlásenie „Odporúča sa prestávka“, okrem toho zaznie akustický signál, ako aj voliteľný haptický signál. Systém sa automaticky aktivuje pri prekročení rýchlosti 60 km/h a môže sa vypnúť a zapnúť pomocou tlačidla LGS.

Zatiaľ čo systém LGS upozorňuje už pri jednom prekročení jazdného pruhu, systém AttentionGuard reaguje až po viacnásobnom prekročení jazdného pruhu, keď sa riadenie vodiča nápadne zmení v porovnaní s riadením na začiatku jazdy. Obidva systémy výrazným spôsobom prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti vodiča a cestujúcich na diaľkových cestách – samozrejme aj pri jazde v noci. Vďaka aktívnemu zabraňovaniu nehodám sa znižujú aj náklady na opravu a prestoje. AttentionGuard plus LGS – inteligentná bezpečnosť, ktorá sa vyplatí hneď dvakrát.