Technológia a kompetencia

Asistent vedenia stopy LGS (Lane Guard System)

Asistent vedenia stopy LGS (Lane Guard System)

Viac bezpečnosti v cestnej premávke vďaka ešte presnejšiemu rozpoznávaniu jazdného pruhu: Najnovšia kamerová technológia umožňuje LGS ešte spoľahlivejšie udržiavanie jazdnej stopy než kedykoľvek predtým. V prípade, že autobus prekročí vodorovné dopravné značenie bez použitia smerovky, systém vedenia stopy na túto skutočnosť upozorní vodiča jednoznačným akustickým signálom a tým pomáha minimalizovať nebezpečenstvo nehody.

Asistenčný systém sa aktivuje automaticky od rýchlosti 60 km/h a zohľadňuje tiež skutočnosť, že mnohí vodiči úžitkových vozidiel z bezpečnostných dôvodov uprednostňujú jazdu na vonkajšej strane jazdného pruhu – v krajinách s premávkou na pravej strane teda na pravom okraji – a systém na tejto strane vydáva výstrahu neskôr. Systém sa rovnako automaticky nastavuje pre krajiny s premávkou na pravej a ľavej strane. Vodič tak môže využívať výhody adaptívnej výstražnej technológie.