Nákladné vozidlá 

Začala sa odborná príprava študentov v MAN

Vyše 800 mladých ľudí odštartovalo svoju profesionálnu kariéru

Viac ako 800 mládencov a dievčat v Nemecku, Rakúsku, vo Švajčiarsku aj v tureckej Ankare nastúpilo od septembra na odbornú prípravu u MAN Group. Spoločnosť MAN ponúka až 53 profesií, pričom pri 43 ide o technické odbory a 10 študijných smerov má obchodné zameranie.

Zručnosť a remeselný fortieľ sú pre MAN doslova nevyhnutnosťou v technických profesiách, aby bolo možné dosiahnuť ďalší pokrok vo výrobe. „Odborné vzdelávanie zohráva kľúčovú úlohu v konkurencieschopnosti MAN. Potrebujeme tých najlepších a najviac motivovaných adeptov – najmä s ohľadom na hroziaci nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – aby sme boli schopní naďalej zabezpečovať vynikajúcu kvalitu našich výrobkov a služieb,“ zdôraznil Jochen Schuma, riaditeľ pre ľudské zdroje v MAN SE a MAN Truck & Bus. Aby sa predišlo tomuto nedostatku profesionálne pripravených pracovníkov, spoločnosť MAN sa čoraz viac zameriava aj na dievčatá, ktoré majú záujem o odborné vzdelávanie s technickým zameraním.

Populárne sú tiež duálne študijné programy MAN – od októbra nastúpi 175 študentov na absolvovanie praktickej časti svojich kurzov. Spoločnosť MAN sa tiež zameriava na aktivity za hranicami, čo potvrdzuje napríklad množstvo medzinárodných projektov v priebehu odbornej stáže.

Šanca zamestnať sa po absolvovaní odborného vzdelania je veľmi veľká. Aby boli mladí čo najlepšie informovaní o spektre profesionálnej prípravy a rastúcich možnostiach uplatniť sa, pred dvoma rokmi bola na Facebooku vytvorená stránka v nemeckom jazyku, ktorá má dnes už vyše 1700 fanúšikov a sú na nej napríklad aj informácie o stážach pre študentov, ktorí sú už vo fáze, kedy sa rozhodujú o zamestnaní. MAN každoročne ponúka niekoľko stoviek týchto stáží, keďže to je najlepšia príležitosť spoznať firmu a konkrétnu odbornú profesiu.