Nákladné vozidlá 

Za rovnaké príležitosti a proti chudobe

Spoločnosť MAN podporuje inovatívne projekty so sociálnym cieľom v sektore dopravy a logistiky

• MAN podporuje novovznikajúce projekty v branži, ktoré inovatívnymi nápadmi reagujú na výzvy celosvetového rastu populácie a urbanizácie

• Zamestnanci spoločnosti MAN využijú svoje skúsenosti a podporia rozvoj obchodných modelov nových firiem

• MAN v rámci programu pracuje s iniciatívou Yunus Social Business, ktorá podporuje novátorské projekty so sociálnym zameraním

• Startupy z kľúčových trhov MAN v Európe, Indii a Južnej Afrike majú do 1. októbra čas prihlásiť sa do partnerského programu MAN na impact.man.eu

Spoločnosť MAN Truck & Bus sa zaviazala podporovať projekty so sociálnym zameraním, ktoré prinášajú do dopravného sektora nové nápady v kontexte globálnej urbanizácie a rastu populácie. Cieľom kooperácie, ktorá zahŕňa prácu s iniciatívou Yunus Social Business držiteľa Nobelovej ceny za mier Muhammada Yunusa, je podporiť mladé firmy pri rozvoji ich nápadov, ako realizovať ekonomicky udržateľný podnik. Zamestnanci MAN na to využijú svoje odborné znalosti v rámci siete mentorov. Firma podnikateľom poskytne tiež infraštruktúru na neustále zdieľanie skúseností a komunikáciu, ako aj informácie o najlepších osvedčených podnikateľských postupoch. Startupy z kľúčových trhov spoločnosti MAN v Európe, Indii a Južnej Afrike sa do šesťmesačného programu môžu prihlásiť do 1. októbra na impact.man.eu.

Podľa aktuálnych odhadov bude v mestách do roku 2050 žiť od deväť do jedenásť miliárd ľudí. Viac než 90 percent predpokladaného rastu pritom prebehne v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách. To otvára obrovské výzvy najmä vo sfére prepravy ľudí a tiež tovarov. Súčasne naďalej existuje potreba poskytnúť vidieckym oblastiam v rozvíjajúcich sa a rozvojových krajinách základnú infraštruktúru. Najchudobnejší ľudia na svete minú na dopravu už teraz približne 8 % svojho príjmu, pričom v priemyselne vyspelých krajinách len 4 %. V kontexte rovnosti príležitostí to znamená, že treba radikálne zmeniť existujúce systémy, vytvoriť nové prístupy a rozvinúť ich tak, aby napĺňali tieto konkrétne potreby.

V súlade s týmto základným konceptom spoločnosť MAN spolu s iniciatívou Yunus Social Business zakladá „MAN Impact Accelerator“, v rámci ktorého bude mníchovský výrobca truckov podporovať inovatívne koncepty startupov a dá im k dispozícii školiteľov, infraštruktúru a prístup k svojej globálnej sieti. Myšlienka Akcelerátora zahŕňa štruktúrovaný program podpory vo forme výukového programu workshopov, školení a koučovania. MAN bude motivovať svojich vlastných zamestnancov, aby využili svoju odborné vedomosti aj špecializáciu a ako radcovia podporili mladé firmy so sociálnym kontextom. A aby účastníci projektu mohli efektívne využiť skúsenosti s najlepšími overenými firemnými postupmi, v priebehu šiestich mesiacov navštívia ďalšie firmy a mentorov v Mníchove, Mumbaji (Bombaj), Kapskom meste a San Franciscu. Spoločnosti MAN podpora startupov zasa umožní oboznámiť sa s novými formami spolupráce s rôznymi hráčmi a na tomto základe vyvinúť nové metódy a prístupy k vlastnej práci.

„Sme presvedčení, že koncept sociálnych startupov je správnou cestou k efektívnemu zlepšeniu životov mnohých chudobných ľudí. Naším hlavným cieľom je podpora inteligentných riešení podnikov so sociálnym kontextom tak, aby sa dokázali stať ekonomicky samostatnými a začať vytvárať zisk. Sto percent tohto zisku sa vráti do projektu. Zámerom spoločnosti MAN je poskytnúť pomoc partnerským mladým firmám až do tejto fázy a podporiť tým sociálne udržateľné projekty v sektore dopravy,“ vysvetľuje predseda predstavenstva Joachim Drees dôvod zaangažovanosti spoločnosti MAN Truck & Bus. Predseda ústrednej podnikovej rady MAN Saki Stimoniaris zdôrazňuje dôležitosť iniciatívy z pohľadu zamestnancov: „My, čo pracujeme pre MAN, s celého srdca podporujeme spoločenské záväzky našej firmy – nech už je to na lokálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Sme presvedčení, že takouto formou sa zrodia mnohé pozoruhodné nápady.“

Počas výberového procesu sa bude brať do úvahy sila tímu zakladateľov a spoločenská pridaná hodnota základnej myšlienky mladej firmy, ako aj obchodný model a prípadné už dosiahnuté úspechy. Na základe vyhodnotenia „MAN Impact Accelerator“ ocení desať najlepších nápadov na „Dni výberu“ v Mníchove a program Akcelerátora s nimi začne v januári 2018.

O projekte Yunus Social Business

Iniciatíva Yunus Social Business, ktorú založil Muhammed Yunus, držiteľ Nobelovej ceny za mier, už v minulosti realizovala takmer 20 akceleračných programov. V rámci programu spoločnosti MAN budú môcť startupy využiť výhody skúseností a komunity vyše 300 renomovaných medzinárodných mentorov, ktorí z nich vyšli. Program zároveň zaručuje prístup do celosvetovej siete takzvaných „Impact Investors“ – investičných fondov pre podniky so sociálnym zameraním.