Nákladné vozidlá 

Využitie platooningu v sektore logistiky: MAN odovzdal pilotné vozidlá firme DB Schenker

• DB Schenker, MAN Truck & Bus a Vysoká škola Fresenius testujú vo výskumnom projekte sieťovo prepojené trucky v každodennej logistickej prevádzke

Sieťovo prepojené trucky po prvý raz nastupujú do praktickej prevádzky v logistickom priemysle: DB Schenker, MAN Truck & Bus a nemecká Vysoká škola Fresenius posunuli spoločný projekt jazdy v konvoji (tzv. platooning) do ďalšej etapy. Kľúče od nových konvojových vozidiel boli odovzdané 13. februára v mníchovskej centrále MAN. Z rúk člena predstavenstva MAN Truck & Bus AG zodpovedného za výskum a vývoj Dr. Frederika Zohma si ich prevzal Ewald Kaiser, prevádzkový riaditeľ zo skupinu DB Schenker so sídlom v Essene. „Autonómne a sieťovo prepojené jazdy od základov zmenia cestnú nákladnú dopravu. Tento projekt sa po prvý raz sústredí na otestovanie platooningu v každodennej logistickej prevádzke. Veľmi sa tešíme, že do prevádzkových skúšok teraz môžeme zapojiť tieto nové vozidlá,“ zdôraznil Ewald Kaiser.

„Vo viacerých predošlých projektoch – ako bol napríklad European Truck Platooning Challenge v roku 2016 – sme už dokázali, že technológia jazdy v konvoji funguje. Teraz sme sa pustili do riešenia otázky, ako túto technológiu prispôsobiť reálnym každodenným podmienkam prevádzky v sektore logistiky,“ dodal Dr. Frederik Zohm z pohľadu výrobcu vozidiel.

Spoločný projekt, ktorý vznikol v máji 2017, počas niekoľkých nasledujúcich mesiacov otestuje trucky jazdiace v konvoji tým, že ich zapojí do bežnej plánovanej prevádzky firmy DB Schenker v reálnej premávke na diaľnici A9 medzi Mníchovom a Norimbergom. Bude to tiež prvýkrát, čo testovacích jazdcov MAN vymenia za volantom profesionálni vodiči DB Schenker. Ich skúsenosti, odhad a vyhodnotenie jazdy v konvoji budú stredobodom práce na Vysokej škole Fresenius, ktorá ako tretí partner pri testovacích jazdách poskytuje podporu po vedeckej stránke. „Chceme zistiť, aký vplyv má táto nová technológia na šoférov. Štúdia sa sústredí na neurofyziologickú a psychosociálnu úroveň,“ vysvetlil Prof. Dr. Christian T. Haas, vedúci Inštitútu komplexného zdravotníckeho výskumu Vysokej školy Fresenius. Výsledky štúdie interakcie človeka so strojom sa potom využijú pri ďalšom vývoji technológie. Nastavenie projektu prináša aj príležitosť vytvoriť všeobecné závery o dopade digitalizácie pracovných podmienok a poslúži tak ako odrazový mostík pre ďalšie projekty.

Odovzdanie vozidiel je signálom začiatku príprav na testy v praxi. Kým v uplynulých mesiacoch sa vyrábali testovacie vozidlá a vybavovali ich prídavnými technickými komponentmi, ktoré sú potrebné pre platooning, teraz je najdôležitejšou intenzívna príprava vodičov na ich úlohy v projekte a na konečnú podporu integrácie s logistickou prevádzkou v rámci DB Schenker.

Individuálne jazdy konvojov na diaľnici A9 sa začnú od apríla. Trucky budú spočiatku premávať bez nákladu, aby sa vyhodnotili podmienky jazdy v každodennej premávke a aby sa dobre vyškolili vodiči, ktorí budú vozidlá šoférovať. Tí dostanú intenzívny teoretický aj praktický výcvik od špecialistov MAN ProfiDrive a budú trénovať na trenažéroch. Experti z Vysokej školy Fresenius budú jazdiť s vodičmi a zaznamenávať ich skúsenosti.

Po dokončení tejto intenzívnej prípravnej fázy sa spustia týždenné a potom i každodenné testovacie jazdy. Počas testov sa počíta aj so zaradením vozidiel s reálnym nákladom zákazníkov. Konvoje sa následne nasadia až trikrát denne na trase medzi logistickými centrami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu.

Pri platooningu dva alebo viaceré trucky jazdia po diaľnici v tesnom odstupe s pomocou asistenčných a riadiacich systémov. Všetky vozidlá v konvoji sú spolu prepojené elektronickým „ťažným lanom“, ktoré zabezpečuje komunikáciu medzi vozidlami, pričom rýchlosť a smer jazdy určuje truck na čele.

V tomto kontexte je elektronické prepojenie vozidiel v konvoji zárukou bezpečnej jazdy. Jedným z dôležitých cieľov platooningu je tiež úspora paliva v celom konvoji vďaka využitiu jazdy v závetrí.

Obr.1 – Spoločnosť MAN vo svojej mníchovskej centrále odovzdala pilotné vozidlá do spoločného projektu s firmou DB Schenker a Vysokou školou Fresenius. Ewald Kaiser, prevádzkový riaditeľ DB Schenker (uprostred) a Prof. Dr. Christian T. Haas, zástupca dekana Vysokej školy Fresenius (vpravo) prevzali kľúče od testovacích vozidiel z rúk Dr. Frederika Zohma, člena predstavenstva pre výskum a vývoj v MAN Truck & Bus AG (vľavo).

Obr.2 – DB Schenker, MAN Truck & Bus a Vysoká škola aplikovaných vied Fresenius po prvý raz prinášajú sieťovo prepojené trucky do praxe v logistickom priemysle.

Obr.3 – Pri jazde v konvoji truck vzadu reaguje priamo a bez aktívnej intervencie zo strany vodiča. Ten má však neustále ruky na volante.

Obr.4 – Špeciálne navrhnutý displej poskytuje vodičovi množstvo doplňujúcich informácií o sieťovo prepojenej jazde.

Obr.5 – Laserový skener a radar sú významnou súčasťou platooningu.