MAN SE 

Výročné valné zhromaždenie MAN SE zvolilo nových zástupcov akcionárov do dozornej rady

Výročné valné zhromaždenie spoločnosti MAN SE, ktoré sa konalo 20. apríla 2012 v Mníchove, zvolilo troch zástupcov akcionárov, ktorí budú pôsobiť v dozornej rade do roku 2016. Stali sa nimi Prof. Dr. Martin Winterkorn, Hans Dieter Pötsch, Prof. Dr. Jochem Heizmann a ako zastupujúci člen Prof. Dr. Horst Neumann.

Z funkcie členov dozornej rady 20. apríla odstúpili Ulf Berkenhagen, Dr. Matthias Bruse a Dr. Thomas Kremer.

Výročné valné zhromaždenie veľkou väčšinou schválilo aktivitu všetkých členov dozornej rady.