Corporate 

Výročné valné zhromaždenie 2012: Spoločnosť MAN naďalej rastie

Navrhnutá dividenda 2,30 € na akciu odzrkadľuje pozitívne obchodné výsledky.

Dr. Georg Pachta-Reyhofen, generálny riaditeľ spoločnosti MAN SE, na výročnom valnom zhromaždení potvrdil dlhodobé ciele skupiny MAN: „Chceme pokračovať v profitabilnom raste a stať sa najúspešnejším výrobcom úžitkových vozidiel na svete.“ Dodal, že na dosiahnutie tohto cieľa budú kľúčovými faktormi produkty s najvyššou technologickou úrovňou a systematické zameriavanie sa na strategické smerovanie spoločnosti.

MAN má dobrú pozíciu: Finančný rok 2011 bol jedným z najúspešnejších v histórii spoločnosti. V tejto súvislosti Dr. Pachta-Reyhofen spomenul rekordný obrat vo výške 16,5 miliárd €, čo v porovnaní s rokom 2010 znamená nárast o 12 percent. Vynikajúci prevádzkový zisk vo výške 1,5 miliardy € a príjmy pred zdanením vo výške 1,1 miliardy € tiež reflektujú pozitívny obchodný vývoj v minulom roku. Čistý zisk bol naopak poznačený výnimočnými udalosťami a dosiahol hodnotu 247 miliónov €. Objem prijatých objednávok narástol o 14 percent a s hodnotou 17,1 miliardy € sa opäť priblížil k rekordnej úrovni z roku 2007.

Pri prezentovaní predbežných výsledkov za prvý kvartál roku 2012 Dr. Pachta-Reyhofen vo svojom prejave zdôraznil, že dopyt po úžitkových vozidlách a technike spoločnosti MAN ostal vysoký aj v prvých mesiacoch tohto roka.

Objem prijatých objednávok skupiny MAN ako celku vo výške 4,4 miliardy € za prvý štvrťrok sa pohybuje približne na úrovni solídneho výsledku z predchádzajúceho roka. Spoločnosť dokonca zaznamenala mierny nárast obratu na 3,8 miliardy €. Podobne ako v rovnakom období minulého roka sa predalo 35 000 úžitkových vozidiel. Obrat v oblasti energetiky v porovnaní s prvým kvartálom 2011 narástol približne o päť percent.

V prvom štvrťroku 2012 skupina MAN vyprodukovala prevádzkový zisk približne 250 miliónov €. Tento medziročný pokles o približne 20 percent je dôsledkom silného konkurenčného boja na viacerých trhoch. „Budeme proti tomu bojovať opatreniami na posilnenie profitability a efektívnosti,“ vyhlásil Dr. Pachta-Reyhofen.

Napriek pretrvávajúcej neistote na finančných trhoch, ktorú vyvolala európska dlhová kríza, úspech spoločnosti MAN vo finančnom roku 2011 pokračoval vďaka jej medzinárodnému postaveniu. Kľúčovú úlohu pri tomto úspechu zohralo systematické zameranie sa spoločnosti na oblasti prepravy a energetiky. Generálny riaditeľ skupiny MAN je presvedčený, že tu ešte stále existujú možnosti na ďalší rozvoj: „Naďalej zaznamenávame zvyšujúci sa dopyt po preprave a energii, najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách, pretože tieto ekonomiky sa nemôžu ďalej rozvíjať, kým nevyriešia svoje kľúčové problémy v týchto oblastiach. Práve s týmto faktorom počítame v našej stratégii pre krajiny BRIC a zabezpečili sme si prístup na kľúčové trhy budúcnosti v správnom čase.“

Spojené projekty so skupinou Volkswagen už tiež začali mať kladný dopad: „Príležitosti, ktoré vytvára možnosť spolupráce s Volkswagenom a Scaniou, nám poskytli aj čerstvý impulz. Spolupráca v oblasti nákupu, vývoja a produkcie, nám umožní využiť potrebnú synergiu k rozhodnému útoku na pozície konkurencie,“ povedal ďalej Dr. Pachta-Reyhofen.

Hoci MAN očakáva na svetových dopravných a energetických trhoch z dlhodobého pohľadu solídny rast, predstavenstvo spoločnosti predpokladá, že globálny hospodársky rast sa v roku 2012 spomalí. Na pozadí tejto informácie Dr. Pachta-Reyhofen na valnom zhromaždení potvrdil obchodné prognózy, ktoré spoločnosť MAN vydala začiatkom roka. Skupina očakáva, že obrat v oblasti úžitkových vozidiel mierne klesne až o päť percent a obrat v oblasti energetiky pravdepodobne o päť percent porastie. „Keďže predaj úžitkových vozidiel tvorí väčšiu časť príjmov spoločnosti, predpokladáme mierny pokles obratu skupiny MAN ako celku, čo spôsobí pokles prevádzkového zisku. Rentabilnosť predaja pravdepodobne ostane na úrovni priemerného dlhodobého cieľa 8,5 percent,“ povedal na záver Dr. Georg Pachta-Reyhofen.