Nákladné vozidlá 

Vozidlá bez vodiča pre údržbu diaľnic

Pracovné podmienky tímov, ktoré zabezpečujú údržbu diaľnic, bývajú niekedy vysoko rizikové. Pravdaže, ich vozidlá sú vybavené výstražným zariadením veľmi dobre viditeľným už z diaľky, aby sa minimalizovalo riziko kolízie s ostatnými účastníkmi cestnej premávky. Napriek tomu v zúžených miestach na autostrádach často dochádza k vážnym haváriám – nárazom do vozidiel údržby zozadu. Preto sa MAN spojil s ďalšími siedmimi partnermi z oblasti priemyslu, výskumu a príslušnými úradmi, aby vyvinuli prototyp bezpečnostného vozidla bez vodiča, ktoré sa pohybuje v závese za pracovnými mechanizmami vykonávajúcimi údržbu, a teda ich chráni pred rušnou dopravou.

Aktuálny stav projektu využívania autonómne riadených bezpečnostných vozidiel (aFAS) na verejných komunikáciách predviedli po dvoch rokoch vývoja 28. októbra. Cieľom je vytvoriť automatický truck, ktorý bude mať vzadu patričné výstražné značky a dokáže pracovať bez vodiča. Prototyp sa má testovať v odstavných pruhoch na diaľnici v Hessensku.

Vzhľadom na mimoriadne vysoké nároky na bezpečnosť vozidla pri prevádzke a aj na kvalitu použitých technológií je konštrukcia automatického riadenia kľúčovou úlohou pre partnerov projektu. Riadenie a brzdový systém, snímače, rozpoznávanie okolia a riadiaci softvér musia spĺňať striktné kritériá pre bezpečnostné systémy v motorových vozidlách.

Pokiaľ je to možné, v projekte sa využívajú štandardné riadiace systémy a bezpečnostné prvky: okolie vozidla monitorujú kamerové a radarové systémy odvodené zo sériových produktov vrátane zariadení na zisťovanie objektov, jazdných pruhov a voľnej plochy. Technológiu senzorov podporuje bezdrôtový prenos relevantných informácií medzi vozidlom pracujúcim vpredu a truckom, ktorý ho zabezpečuje.

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke www.aFAS-online.de/veroeffentlichungen.

Obr.1 - Prototyp od MAN sa má testovať v odstavných pruhoch diaľnice v nemeckej spolkovej krajine Hessensko.

Obr.2 - Na displeji sa zobrazuje súčasný stav systému. Vizuálny snímač monitoruje dianie „z pohľadu vodiča“.

Obr.3 - Senzory sú zálohované prostredníctvom bezdrôtovej výmeny dôležitých informácií medzi pracujúcim mechanizmom a vozidlom v tandeme, ktoré ho chráni pred kolíziou.