Corporate 

Tlačová konferencia MAN Truck & Bus Slovakia

Vedenie spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia sa 31. januára 2012 stretlo v Bratislave s motoristickými novinármi, ktorí sa špecializujú na úžitkové automobily. Hlavnými témami tlačovej konferencie bola bilancia uplynulého roka, súčasné dianie v dopravnom priemysle a najbližšie trendy vo vývoji trhu nákladných vozidiel a autobusov.

Z aktuálnych štatistík predaja je zrejmé, že v triede N2b od 6 do 12 ton sa značka MAN stabilizovala na 2. mieste. Hlavným plusom uplynulého obdobia je však fakt, že spoločnosť MAN Truck & Bus Slovakia zaregistrovala 419 nových vozidiel v triede nad 12 ton. V číslach to znamenalo o 200 predaných vozidiel viac ako vlani, v percentách trhový podiel 14,5 %. Najviac išli na odbyt ťahače TGX s motormi výkonu 440 až 480 k, pričom už okolo 80 % z odovzdaných vozidiel bolo vybavených automatizovanou prevodovou MAN TipMatic. Je to signál, že už aj slovenskí prepravcovia preferujú modernú technológiu, ktorá redukuje spotrebu paliva i celkové prevádzkové náklady. Takmer 100 % zákazníkov si na nové diaľkové ťahače objednáva i pakety EfficientLine, ktoré doplňujú koncept maximálne efektívneho trucku.

Pokiaľ ide o podiely jednotlivých regiónov na predaji, najviac sa darilo značke MAN v Trenčianskom a Trnavskom kraji, dobrý výsledok dosiahol aj Nitriansky kraj. Najslabšie išiel predaj v prešovskej, resp. košickej oblasti, zmena k lepšiemu sa očakáva po posilnení tímu predajcov o nového člena pre východ Slovenska. Jedným z cieľov pre rok 2012 je zvýšiť predaj v Žilinskom, Banskobystrickom aj Bratislavskom kraji, aby bol odbyt v rámci celej SR vyrovnaný. Novinkou v organizačnej štruktúre je predajca s celoslovenskou pôsobnosťou vyčlenený len pre komunálne a špeciálne vozidlá. Byť bližšie k zákazníkovi – to je cieľ zreorganizovania činnosti kancelárie predaja vo Zvolene, kde bude tiež centrum pre odovzdávanie vozidiel zákazníkom z východného a stredného Slovenska.

Na náraste predaja sa podieľajú aj veľmi dobré výkony servisných partnerov, ktorí položili dobrý základ pre úspešný štart do roku 2012.

V rámci stretnutia so zástupcami médií Jochen Modl, konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic a MAN Truck & Bus Slovakia, oficiálne uviedol do funkcie nového vedúceho slovenskej pobočky. Od 1. januára 2012 ním menoval Ing. Radoslava Jurču, dlhoročného pracovníka spoločnosti, ktorý v posledných rokoch úspešne zastával funkciu vedúceho predaja. V tíme MAN Truck & Bus Slovakia pribudli aj dvaja noví predajcovia: Miloš Peľo, ktorý bude zodpovedný za predaj nových vozidiel v Prešovskom a Košickom kraji a Ing. Juraj Halász, špecialista na predaj autobusov.

Na snímke sú (zľava doprava) konateľ spoločnosti Jochen Modl, MBA, Ing. Radoslav Jurča, Ing. Juraj Halász a Miloš Peľo.

2515 znakov (vrátane medzier)

Ďalšie informácie nájdete na www. mantruckandbus.sk

Program efektívneho transportu od MAN Truck & Bus

Objem transportu a dopravy na európskych cestách neustále rastie. Ale súčasne kvôli dlhodobému ubúdaniu zdrojov energie je preprava čoraz drahšia. MAN Truck & Bus ako jeden z popredných výrobcov autobusov a nákladných vozidiel výraznou mierou prispieva k neustálemu zlepšovaniu efektívnosti dopravy. MAN ponúka komplexný efektívny program na zredukovanie celkových nákladov na vlastníctvo vozidla. Efektívnosť dopravy – zahŕňajúca technológiu, servis, vodiča a ďalšie expertízy – chráni životné prostredie a je pridanou hodnotou pre našich zákazníkov.