Autobusy 

Stropný výťah v autokare: Zariadenie z BMC na pomoc pasažierom s obmedzenou pohyblivosťou

Modifikačné centrum autobusov MAN skonštruovalo originálne zariadenie pre pohybovo hendikepovaných cestujúcich a Lion’s Coach spoločnosti Voyages Emile Weber vybavilo stropným výťahom. Vďaka tomu budú cestovať bezpečnejšie a pohodlnejšie.

• Systém mobility s koľajovým vedením pod stropom umožňuje pohodlný prístup k toalete v zadnej časti autobusu

• Vďaka stropnému výťahu so sedadlom môžu pohybovo hendikepovaní pasažieri cestovať komfortnejšie

• Používatelia invalidných vozíkov majú na nastupovanie do autokaru MAN Lion’s Coach k dispozícii vonkajší výťah

Voyages Emile Weber je jeden z prvých autobusových dopravcov v Luxembursku, ktorý maximálne vychádza v ústrety cestujúcim s obmedzenou mobilnosťou. Plnohodnotné riešenia potrieb zákazníkov s telesným postihnutím si vyžadujú vozidlá, ktoré sú pre nich plnohodnotne prispôsobené – vozidlá ako autokar MAN Lion’s Coach upravený odborníkmi v Modifikačnom centre autobusov MAN (MAN Bus Modification Center – BMC) v nemeckom Plauene. „Prvý skutočne univerzálne prístupný autokar sme vybavili stropným výťahom,“ hovorí Heinz Kiess, vedúci predaja a marketingu MAN BMC. „Vďaka tomu budeme schopní spoločnostiam, ktoré pracujú špecificky v segmente autokarovej dopravy, naďalej poskytovať priekopnícke riešenia pre prepravu ľudí s pohybovým hendikepom.“

Cestujúci s obmedzenou pohyblivosťou sa s pomocou stropného výťahu môžu bezpečne a pohodlne presunúť od dverí na svoje sedadlo. Pasažieri na invalidnom vozíku nastupujú do autokaru MAN Lion’s Coach prostredníctvom dodatočne inštalovanej modernej zdvíhacej plošiny.