Nákladné vozidlá 

Spolupráca DB Schenker a MAN pri platooningu: Reálne transporty presieťovanými kamiónmi

● Poskytovateľ logistických služieb a výrobca nákladných vozidiel sa dohodli na spolupráci pri využívaní konvojov na autostráde A9 v Nemecku. ● Obe strany podpísali memorandum o porozumení.

High-tech konvoje na diaľnici: toto je prvé partnerstvo medzi logistickou spoločnosťou a výrobcom truckov zamerané na oblasť nákladnej dopravy presieťovanými vozidlami a na ich testovanie v skutočných prevádzkových podmienkach. Spoločnosti DB Schenker a MAN najprv stanovia základné predpoklady pre tento projekt a následne vyberú vhodné trasy. V roku 2018 plánujú nasadiť do prevádzky konvoje s využitím „digitálnej diaľničnej skúšobnej stolice“ na autostráde A9 (plne digitalizovaná infraštruktúra cesty vybavená technológiou senzorov a pripojená na inovatívne projekty). Vozidlá budú jazdiť na trase medzi filiálkami DB Schenker v Mníchove a Norimbergu. V druhej fáze sa počíta s testovaním samostatne jazdiacich truckov vo vnútri norimberského závodu DB Schenker.

Výraz platooning používaný ako synonymum pre konvoj sa vzťahuje na systém, v ktorom najmenej dve nákladné vozidlá jazdia s malými odstupmi za sebou s technickou podporou vodiča a riadiacich systémov. Všetky vozidlá zoradené v konvoji sú navzájom prepojené prostredníctvom elektronických „ťažných tyčí“, pričom truck na čele určuje rýchlosť a smer jazdy.

Odstup medzi jednotlivými kamiónmi je cca 10 metrov, čo je ekvivalent zhruba 0,5 sekundy. Elektronické spriahnutie vozidiel zaručuje bezpečné ovládanie konvoja. Hlavným motívom tohto spôsobu dopravy je umožniť jazdu v závetrí, a teda dosiahnuť úspory paliva až 10 percent pre celý konvoj. Zníženie spotreby prináša i zníženie emisií CO2.

„Naším cieľom je stať sa hybnou silou pri vytváraní digitálnych biznis-modelov pre dopravný priemysel, respektíve logistiku transportu a poskytovať alternatívy zákazníkom, ktorí hľadajú aj digitálne aj nedigitálne služby,“ povedal Jochen Thewes, predseda správnej rady DB Schenker. „Preto vítame túto príležitosť spolupracovať s MAN a testovať platooning od prvých krokov v každodennej prevádzke medzi pozemnými dopravnými terminálmi. DB Schenker a MAN očakáva, že toto partnerstvo prinesie nové výsledky pre optimalizovanie logistických procesov.”

Ewald Kaiser, člen predstavenstva pre pozemnú dopravu v DB Schenker, dodáva: „Projekt sa sústredí na záujem zákazníka o plne transparentné ako aj rýchlejšie a k životnému prostrediu ohľaduplné postupy. Celkove očakávame, že spojenie nových riešení s logistickými procesmi našich zákazníkov nám prinesie výrazný nárast efektívnosti. Sme presvedčení, že presieťovanie a automatizované riadenie vozidiel má obrovský potenciál.“

Joachim Drees, predseda predstavenstva MAN SE a MAN Truck & Bus, vyzdvihol výhody jazdy v konvoji z pohľadu výrobcu vozidiel: „Platooning znamená skutočný benefit pre bezpečnosť dopravy. Chyba zapríčinená ľudským faktorom je, žiaľ, najčastejšou príčinou havárií spôsobených nárazom zozadu. Elektronické prepojenie truckov nám umožňuje priaznivé riešenie tohto problému. Jazda v závetrí prináša veľké úspory paliva pri preprave. Súčasne nám platooning umožní podstatne efektívnejšie využívať dopravnú infraštruktúru.“

Okrem toho však zdôraznil, že je dôležité, aby boli vytvorené predbežné podmienky pre jazdu v konvoji. „To, či sa koncept bude môcť zrealizovať vo veľkej miere, veľmi záleží od legislatívy. MAN ponúkne takýto systém akonáhle bude preň vytvorená právna úprava.“

Podľa Joachima Dreesa partnerstvo s DB Schenker poskytne ideálny rámec pre platooning v každodenných dopravných operáciách a pre vývoj v budúcnosti. „Chceme sa najmä oboznámiť s mnohými a rozmanitými požiadavkami na systém, ktoré prináša prax a spolu s našimi zákazníkmi vyvinúť riešenia umožňujúce, aby sa platooning dal optimálne využívať."

V prvej fáze DB Schenker a MAN Truck & Bus ozrejmia zásadné otázky pre skúšobnú prevádzku, určia vhodné varianty pre testovanie konvojov a definujú technické i logistické požiadavky pre zostavovanie vozidiel. Ďalšou oblasťou projektu bude zhromažďovanie nevyhnutných informácií a ich uplatňovanie zo strany výrobcu truckov a logistického špecialistu. Partneri budú tiež hľadať priestor pre kombinovanie platooningu s inými digitálnymi službami a zaoberať sa otázkami nákladov i potenciálom úspor.

Okrem toho projekt plánuje skúmať aj požiadavky, ktoré budú musieť spĺňať vodiči konvojov, a tiež celkový dopad tejto novej technológie na nákladné vozidlo ako pracovisko. „Zrealizovanie mnohých vecí potrvá ešte dlho, ale my ich hodláme skúšať, formovať túto budúcnosť a poskytnúť inšpiráciu i motiváciu,” hovorí Jochen Thewes. „Presieťované, samostatne jazdiace trucky chceme integrovať do našich logistických procesov a zistiť, aké výhody – okrem úspor paliva – môžu priniesť našim zákazníkom a do prevádzkových procesov.“

Na snímke:

Spolupráca v oblasti platooningu: Podobne ako na tejto snímke DB Schenker a MAN hodlá pravdepodobne v roku 2018 testovať prepojené konvoje truckov na diaľnici A9 medzi Mníchovom a Norimbergom.