Corporate 

Spoločnosť MAN Truck & Bus AG patrí k najlepším zamestnávateľom v automobilovom priemysle

Renomovaný inštitút CRF hodnotí vytváranie pracovných príležitostí, transparentné odmeňovanie, dôchodkové zabezpečenie, riadenie inovácií a ďalšie aspekty.

MAN Truck & Bus AG získal ocenenie najlepší zamestnávateľ v automobilovom priemysle – certifikát „Top Arbeitgeber Automotive 2011/12“ mu udelil inštitút CRF v Düsseldorfe 15. septembra 2011. Corporate Research Foundation Insitute (CRF) je medzinárodná inštitúcia, ktorá sa zaoberá hodnotením riadenia ľudských zdrojov. Porota posudzovala prihlásených výrobcov podľa viacerých faktorov, napríklad riadenie inovácií, možnosti rozvoja kariéry, štruktúra primárnych a sekundárnych benefitov pre zamestnancov, rovnováha pracovného a súkromného života, vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a firemná kultúra.

MAN Truck & Bus po prvýkrát vyhral jednu z kategórií – primárne benefity. V ďalších kategóriách (inovácie, sekundárne benefity a rovnováha pracovného a osobného života, firemná kultúra) získal štyri z možných piatich hviezdičiek.

Dr. Bernhard Frey, zástupca oddelenia ľudských zdrojov MAN Truck & Bus: „Sme veľmi spokojní, že MAN získal prvé miesto v kategórii primárne benefity. Medzi výhody u nás patria napríklad transparentné pravidlá odmeňovania, jasne definované podmienky pre pohyblivú zložku mzdy na všetkých funkčných úrovniach, ktorá vychádza z výkonu a dôchodkové poistenie pre všetkých zamestnancov. Po tom, čo sme v MANe zaviedli plán MeV, sú na tom všetci zamestnanci oveľa lepšie pokiaľ ide o podnikové dôchodkové fondy.“ (MeV je program výhod založený na prevádzkových výsledkoch.)

Inštitút CRF udeľoval certifikát už po šiestykrát. Celkovo sa v Nemecku do súťaže „Top Arbeitgeber Automotive 2011/12“ kvalifikovalo 24 firiem z automobilového priemyslu. Všetky ocenené spoločnosti patria k zamestnávateľom, ktorí v hodnotených kategóriách dosahujú v porovnaní s ostatnými nadpriemerné výsledky, a to zásluhou poskytovania nadštandardných výhod. V starostlivosti o svojich zamestnancov sú považované za priekopníkov vo svojom odvetví.