Nákladné vozidlá 

Školský rok sa začal aj v MAN

Viac než 600 mladých ľudí odštartovalo svoju profesionálnu kariéru

Vyše 600 chlapcov a dievčat 15 národností nastúpilo v septembri na odbornú prípravu v MAN Group. K fabrikám MAN v Nemecku, Rakúsku a Turecku, ktoré zabezpečujú vyučovanie odborných predmetov, pribudol závod v poľskom meste závodu MAN Starachowice, kde sa 16 mladých Poliakov vyučí za automechanikov.

V mníchovskom závode MAN privítal 152 nových praktikantov Josef Schelchshorn, riaditeľ pre ľudské zdroje v MAN SE a MAN Truck & Bus. „Odborné vzdelávanie v MAN má nielen dlhú a úspešnú tradíciu, ale v súčasnosti tiež zabezpečuje konkurencieschopnosť našej spoločnosti pokiaľ ide o zamestnancov,“ zdôraznil. „So zreteľom na demografické zmeny a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov úspešná výučba je dôležitým základom pre ďalší vývoj a garantovanie vysokej kvality našich výrobkov a služieb.”

V spoločnosti MAN si mládež mohla vybrať z 20 technických a 8 obchodných učebných odborov. V posledných rokoch pokračuje vítaný trend: stúpa percento dievčat, ktoré majú záujem o odborné vzdelanie s technickým zameraním. Okrem toho šanca zamestnať sa po absolvovaní takejto profesionálnej prípravy je veľmi veľká.

Minulý rok na federálnej, regionálnej či lokálnej úrovni vynikali v jednotlivých učebných odboroch práve absolventi odborného vzdelania u MAN. Faktormi, ktoré prispievajú k tomuto úspechu, patrí každoročne niekoľko stoviek stáží v závodoch MAN. Prax vo fabrikách bude pokračovať, aby doviedla mládež k trvale pozitívnej predstave o spoločnosti MAN.