Nákladné vozidlá  |  MAN SE  |  Autobusy 

Servisný partner roku 2013

Súťaž, ktorú organizuje zastúpenie spoločnosti MAN v Českej republike a na Slovensku, má nových víťazov.

V rámci súťaže Servisný partner roku sa hodnotí úroveň poskytovania služieb zákazníkom jednotlivými autorizovanými servisnými partnermi MAN, ktorých je v Českej republike 21 a na Slovensku 6. V servisnej sieti MAN sú okrem toho aj 2 vlastné centrá mníchovského výrobcu v Čechách a bratislavské stredisko MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o., ktoré sa však súťaže nezúčastňujú.

Jedným z hodnotiacich kritérií, nepochybne veľmi dôležitým pre zákazníka, je úroveň plnenia náročných štandardov MAN v oblasti organizácie i vzhľadu servisného zázemia, a tiež kvalifikácia zamestnancov servisného partnera. Čiže úroveň vyškolenia mechanikov a prijímacích technikov, čo má priamy vplyv na spokojnosť klientov s poskytovanými službami. Na tieto konkrétne oblasti, ktoré tvoria veľkú pridanú hodnotu pre zákazníkov, kladie importér MAN najväčší dôraz. Súčasne sa takýmto prístupom celá servisná sieť MAN odlišuje od konkurencie neautorizovaných opravovní a uspokojí celé spektrum potrieb svojich zákazníkov. Spokojnosť zákazníkov a ich istota, že v značkových servisoch MAN sú v najlepších rukách, je primárnou úlohou každého obchodného a servisného centra značky MAN.

Výsledky súťaže Servisný partner roku 2013 boli vyhlásené na konferencii popredajných služieb v mníchovskom zákazníckom centre MAN Truck Forum. Servisným partnerom roku 2013 na Slovensku sa stala spoločnosť BCI S&T, ktorá sídli v Žiline – Považskom Chlmci. Je to tradičný autorizovaný servis značky MAN v Slovenskej republike (prvú koncesionársku zmluvu podpísal v roku 1999), ktorý v minulosti už získal ocenenie Servis roka 2008 za výbornú spoluprácu a aktuálne víťazstvo v súťaži o najlepšie služby je ďalším výsledkom systematickej práce s ľuďmi.

Najúspešnejšie kolektívy v súťaži Servisný partner roku 2013 získali aj atraktívne ceny: Kredit na školenia v akadémii MAN a zájazd pre pracovníkov servisu na Ligu majstrov do Mníchova.

Na snímke sú (zľava doprava) reprezentanti vedenia žilinského autorizovaného servisu BCI S&T spol. s r.o. Ján Križan a Martin Belan, manažér popredajných služieb Roman Svatek z MAN Truck & Bus Czech Republic a Jochen Modl, konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.