Nákladné vozidlá 

Pandémia koronavírusu: spoločnosť MAN Truck & Bus požiadala o skrátený pracovný čas vo svojich fabrikách

Kvôli aktuálnemu vývoju v súvislosti so šírením koronavírusu a opatreniam i rozhodnutiam prijatým v takmer všetkých krajinách je spoločnosť MAN Truck & Bus nútená zaviesť skrátený pracovný čas vo svojich nemeckých fabrikách. Nariadenie sa dotkne väčšiny zamestnancov vo výrobných závodoch s platnosťou od 23. marca 2020. Diskusie o dohodách medzi zamestnávateľom, zástupcami zamestnancov a úradmi stále pokračujú.

S ohľadom na nejasnú celkovú situáciu a zmeny, ktoré nastávajú takmer každú hodinu, spoločnosť MAN tiež očakáva ďalšie ťažkosti a ich zhoršovanie, a to v oblasti dodávok pre výrobu ako aj dodávok hotových vozidiel a náhradných dielcov. Z tohto dôvodu a z dôvodu obáv o zdravie zamestnancov je spoločnosť nútená zaviesť skrátený pracovný čas vo svojich fabrikách v Nemecku. Zamestnanci v administratívnych funkciách, ktorých sa toto rozhodnutie nedotkne, boli vyzvaní, aby využili možnosť flexibilného pracovného času a ak je to možné, pracovali z domu.

Výroba sa obmedzí aj vo fabrikách mimo Nemecka. Spoločnosť MAN robí všetko, čo je v jej silách, aby zachovala prevádzku svojich predajných a servisných centier na celom svete v maximálnom rozsahu, ktorý celková situácia dovolí, aby neohrozila dodávateľské reťazce. Okrem toho spoločnosť MAN vo všetkých svojich prevádzkach prijala komplexné potrebné opatrenia, aby ani v tejto extrémnej situácii nebolo ohrozené zdravie jej zamestnancov.