Nákladné vozidlá 

Pandémia koronavírusu: MAN plánuje znova spustiť výrobu nákladných vozidiel a autobusov

Spoločnosť MAN v polovici marca zastavila produkciu, aby chránila svojich zamestnancov a tiež z dôvodu prerušenia dodávateľského reťazca a pre prudký pokles dopytu po úžitkových vozidlách. Teraz fabriky opäť ožijú – s komplexným súborom bezpečnostných opatrení.

Po zastavení výroby na zhruba šesť týždňov závody spoločnosti MAN Truck & Bus od pondelka 27. apríla 2020 postupne obnovia produkciu – s obmedzenou kapacitou. Samozrejme, že ochrana pracovníkov má maximálnu prioritu, a tak bol prijatý podrobný plán rozsiahlych opatrení. Tie okrem iných vecí zabezpečujú väčší odstup medzi zamestnancami a kde to je nevyhnutné, ochranné prostriedky a školenia, resp. inštruktáže.

„V uplynulých týždňoch tím krízového manažmentu intenzívne pracoval na podmienkach, za ktorých je možné naše závody znova spustiť. Medzi kľúčové úlohy patrí spoľahlivé zásobovanie komponentmi od našich dodávateľov ako aj organizácia vlastných pracovných procesov – pričom budeme chrániť našich kolegov – ale i opatrenia na stimulovanie dopytu po úžitkových vozidlách,“ zosumarizoval situáciu Joachim Drees, generálny riaditeľ MAN Truck & Bus SE. „Naši dodávatelia pochádzajú zo všetkých krajín Európskej únie, preto žiadame politikov, aby nás pri opätovnom vstúpení na trh podporili koordinovaným prístupom na úrovni EÚ.“

„Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov je, pochopiteľne, našou najvyššou prioritou. Preto sme spoločne s naším zdravotníckym manažmentom podnikli množstvo organizačných opatrení, aby sme garantovali nevyhnutné lekárske zabezpečenie, hygienu a tiež minimálnu vzdialenosť medzi pracovníkmi,“ dopĺňa Dr. Carsten Intra, člen predstavenstva zodpovedný za ľudské zdroje a riaditeľ pre ľudské zdroje v MAN Truck & Bus SE.

„Vážim si všetkých, ktorí pracovali alebo zostanú pracovať na skrátenú pracovný dobu a tiež tých, čo vydržali alebo budú pokračovať vo flexibilnej forme práce. Veľká vďaka patrí tiež všetkým, ktorí v nedávnych týždňoch pracovali ako dobrovoľníci,“ hovorí Saki Stimoniaris, predseda závodnej rady v Group. „Náš MAN je silná komunita so skutočnými hodnotami. Držíme spolu a teraz sa opäť pustíme do práce, aby sme z tejto situácie vyšli silnejší.“

Niektorí zamestnanci vo výrobe aj v administratíve budú najprv robiť v skrátenej pracovnej dobe či vo flexibilnom režime práce alebo ak je to možné, tak doma. Návrat do podniku sa časovo rozvrhne v súlade s konceptom bezpečnosti. Spoločnosť MAN Truck & Bus aj naďalej plne zachová servisnú sieť pre svoje značky MAN a NEOPLAN s cieľom udržiavať v prevádzke pohotovostné vozidlá, zásobovacie reťazce a verejnú hromadnú dopravu. Platí to tak pre vlastné servisné centrá spoločnosti MAN ako aj pre partnerské firmy MAN Truck & Bus – pri rešpektovaní nariadení v príslušnom regióne.