Nákladné vozidlá 

Ohľaduplne voči ovzdušiu

MAN prevádzkuje prvý CO2 neutrálny závod na výrobu úžitkových vozidiel v Južnej Afrike

Prvá CO2 neutrálna fabrika MAN na výrobu úžitkových vozidiel je už realitou. Spoločnosť urobila významný krok pri uplatňovaní svojej stratégie ohľaduplnosti k ovzdušiu: výrobný závod MAN Truck & Bus v juhoafrickom meste Pinetown využíva iba obnoviteľnú energiu. Na strechách výrobných hál boli namontované solárne panely (celkove 6300 m2), ktoré sú súčasťou ohromného fotovoltaického systému. Takéto riešenie dokáže za rok maximálne ekologicky vyprodukovať 810 000 kWh, čo stačí pokryť nielen potreby fabriky, ale prebytkom zásobuje miestnu energetickú sieť. Týmto opatrením zredukoval MAN emisie CO2 z produkcie až o 860 ton ročne.

Pred inštalovaním fotovoltaického systému špecialisti úplne prerobili strechy hál. Strešné okná sú teraz vstavené všade, kde to bolo možné – aby sa dalo využívať čo najviac denného svetla. Vďaka moderným izolačným materiálom klimatizácia spotrebuje minimum energie; dažďová voda zachytávaná do nádrží sa využíva na ekologické umývanie vozidiel vo fabrike a odpadovú vodu, samozrejme, recyklujú.

„Závod v Pinetown, ktorý je hľadiska emisií CO2 neutrálny, znamená veľký úspech pre uplatňovanie našej klimatickej stratégie a je dôkazom, že s ochranou ovzdušia to myslíme vážne. Tento projekt je meradlom pre udržateľnú výrobu úžitkových vozidiel v Afrike,“ povedal Dr. Georg Pachta-Reyhofen, predseda predstavenstva MAN SE.

MAN si stanovil cieľ znížiť produkovanie CO2 do roku 2020 o 25 % oproti roku 2008. Teraz má métu na dosah – už vlani zredukoval emisie tohto tzv. skleníkového plynu o 19 %, čo sa rovná zhruba 105 000 tonám.