Nákladné vozidlá 

Ocenenie Business Superbrands Award 2016

Výborný imidž značky MAN na Slovensku

Výborný imidž úžitkových vozidiel značky MAN najnovšie potvrdilo aj udelenie Slovak Business Superbrands Award 2016.

Superbrands je rešpektovanou nezávislou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek. Ocenenie Supebrands je znakom špeciálneho postavenia a uznanie výbornej pozície značky na lokálnom trhu. Od svojho vzniku vo Veľkej Británii (v roku 1994) si projekt získal uznanie na celom svete a dnes je Superbrands Award vnímaná ako špeciálne ocenenie, ktoré na základe identických kritérií a metód každoročne identifikuje najlepšie značky. Proces hodnotenia a nominácie značiek na ceny Superbrands v súčasnosti prebieha v 90 krajinách piatich kontinentov vrátane Slovenskej republiky.

O udelení Superbrands Award rozhoduje expertná skupina Business Brand Council na základe informácií poskytnutých renomovanou spoločnosťou BISNODE. Členmi Brand Councilu sú uznávaní odborníci z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy.

Ocenenie Superbrands získavajú značky s výbornou povesťou – zákazníci si s nimi spájajú významné hodnoty a majú k nim osobný vzťah. Značka MAN sa tak zaradila do elitnej skupiny, ktorá predstavuje vzor úspešného rozvoja a neustáleho zvyšovania svojej hodnoty.