Nákladné vozidlá 

Nová generácia bezpečnostných systémov v MAN

■ Nový systém núdzového brzdenia EBA s radarom a kamerou ■ ESS – signalizácia pri núdzovom brzdení ■ LGS – sledovanie jazdného pruhu najnovšou technológiou

MAN predstavuje novú generáciu vyspelého systému núdzového brzdenia (asistent núdzového brzdenia EBA) so signalizáciou núdzového brzdenia (ESS). Zároveň sa EBA a tiež nový systém monitorovania jazdného pruhu (LGS) stávajú štandardnou výbavou tých modelových radov, pre ktoré budú tieto prvky povinné pri registrácii nových vozidiel od novembra 2015. Týka sa to veľkej väčšiny nákladných vozidiel MAN, autokarov aj mestských autobusov MAN i NEOPLAN, a tiež podvozkov MAN pre zájazdové autobusy.

Pokračovanie v trende k bezpečnejším systémom

Už v roku 2014 každý druhý MAN TGX predaný v Nemecku mal vo výbave bezpečnostný balík Active alebo Active Plus, ktorý zahŕňal vyspelý systém núdzového brzdenia – a takýto trend pokračoval.

Heinz-Jürgen Löw, člen predstavenstva MAN Truck & Bus zodpovedný za predaj a marketing, vysvetľuje: „Tento smer vývoja potvrdzuje našu angažovanosť v aktívnej bezpečnosti a ďalší krok MAN smerom k rapídnemu rozšíreniu našich bezpečnostných systémov: od júla prakticky vo všetkých modeloch nákladných vozidiel a autokarov bude štandardom nový vyspelý systém núdzového brzdenia a asistent sledujúci jazdný pruh. Takže zákazníkom dodáme kompletnú paletu bezpečnostných prvkov, a teda veľmi vysokú úroveň aktívnej bezpečnosti. Nový systém núdzového brzdenia spoločnosti MAN už teraz poskytuje lepší brzdný výkon, než bude vyžadovať legislatíva v roku 2018.“

Konečný termín je 1. november 2015

Legislatíva Európskej komisie vyžaduje, aby od 1. novembra 2015 boli vybavené systémom núdzového brzdenia (EBA Level 1) tieto kategórie vozidiel: Novo registrované nákladné vozidlá s dvomi alebo tromi nápravami, celkovou hmotnosťou nad 8000 kg a so vzduchovým odpružením zadnej nápravy. Pre dvoj- a trojnápravové nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3500 kg je povinný aj systém sledovania jazdného pruhu.

Systém núdzového brzdenia, ktorý montuje do svojich vozidiel spoločnosť MAN od júla 2015, hravo spĺňa aj striktnejšie legislatívne požiadavky pre EBA Level 2, ktoré vstúpia do platnosti v novembri 2018. To znamená, že zákazník MAN už dnes získa veľmi hodnotný systém s parametrami, ktoré bude vyžadovať legislatíva až o tri roky.

Kombinácia senzorov: vzájomná súčinnosť radaru a kamery

Nová generácia systému núdzového brzdenia EBA od MAN kombinuje informácie z radaru v prednej časti vozidla a kamery namontovanej za čelným sklom. Takéto spojenie dvoch druhov snímačov umožňuje systému poskytnúť spoľahlivé informácie o situácii na ceste. Autá jazdiace vpredu alebo statické objekty môžu byť identifikované rýchlejšie a presnejšie, takže ak treba, systém dokáže spustiť núdzové brzdenie skôr. Vďaka tomu v kritickej situácii vozidlo spomaľuje rapídnejšie a zastaví sa o niekoľko rozhodujúcich metrov skoršie.

Rozpoznať stacionárne prekážky s rovnakou istotou ako vozidlá jazdiace vpredu je pre EBA zložitejšie. Systém musí rozoznávať relevantné objekty (odstavené pokazené vozidlo alebo vozidlo stojace na konci dopravnej zápchy) od nepodstatných (dopravné značky, vjazdy do tunelov, mosty a pod.). Aby sa predišlo spusteniu núdzového brzdenia omylom, systém EBA reaguje až vtedy, keď je núdzová situácia interpretovaná ako vysoko pravdepodobná. Systém vykonáva analýzy intenzívnejšie a dlhšie, aby sa absolútne ubezpečil, že vpredu v jeho jazdnom pruhu sa nachádza statická prekážka.

Vysoká miera akceptovania EBA vodičmi vďaka výskumu

MAN je vysoko kompetentný v oblasti konceptov prevádzky výskumných vozidiel. Vedecké skúmanie vodičov pri jazde na simulátore v mníchovskej Technickej univerzite prinieslo významné závery pre vyhodnotenie činnosti systému EBA – napríklad z hľadiska bdelosti, nepozornosti či stresu šoféra a jeho správania sa v núdzových situáciách. Riešenie systému núdzového brzdenia EBA sa riadi princípom, „že vodič by mal mať vozidlo vždy pod kontrolou“. Táto pre MAN špecifická filozofia garantuje vysokú mieru akceptovania vodiča.

Interakcia radaru a kamery výrazne znižuje riziko neopodstatnených varovaní, keďže na rozpoznaní objektu sa podieľajú dve technológie. MAN tým dosiahol cieľ v čo najmenšej možnej miere obťažovať vodiča výstražnými signálmi.

Ak dôjde k varovaniu alebo sa už spustí núdzové brzdenie, vodič podľa vlastného odhadnutia situácie môže odmietnuť akciu systému. Keď šliapne na pedál akcelerátora, resp. brzdy, zapne smerovku či začne meniť jazdný pruh, anuluje tým výstrahu alebo preruší automatické brzdenie. V prípade, že už ďalej nehrozí riziko kolízie, napríklad keby sa pomalšie jazdiace vozidlo presunulo na krajnicu, systém EBA zruší proces núdzového brzdenia.

Neustále v strehu: reťazec núdzového brzdenia

Systém EBA reaguje na blížiacu sa prekážku a na nereagovanie vodiča (brzdenie, zmena jazdného pruhu). Situáciu vyhodnocuje na základe množstva priebežne vykonávaných meraní. Najprv vystríha vodiča pred blížiacim sa rizikom kolízie prenikavým zvukovým signálom a vizuálnym varovaním na prístrojovom paneli. V tomto momente je už brzdová sústava pripravená na akciu a zapnú sa brzdové svetlá – kvôli včasnému upozorneniu vodičov vozidiel jazdiacich vzadu. Okrem toho vo fáze varovania systém MAN EBA obmedzí krútiaci moment motora. To je pre nepozorného vodiča ďalšia zreteľná výstraha. Ak ani potom nekoná, vozidlo na okamih automaticky pribrzdí (varovné spomalenie). V prípade, že nebezpečenstvo kolízie je stále pravdepodobné a vodič naďalej nereaguje, EBA spustí razantné núdzové brzdenie, ktoré v ideálnych podmienkach zabráni zrážke s prekážkou, dokonca aj z plnej rýchlosti 80 km/h.

Signalizovanie núdzového brzdenia (ESS)

Pri núdzovom brzdení sa zapne signál núdzového brzdenia ESS (Emergency Stopping Signal). Okrem brzdových svetiel systém rýchlo aktivuje aj výstražnú funkciu smerových svetiel a zvýšenou frekvenciou blikania signalizuje ostatným vodičom núdzovú situáciu. Prevádzkové testy potvrdili, že včasné varovanie pomáha predchádzať nehodám s nárazom zozadu.

Nový Lane Guard System (LGS)

Nový systém varovania vodiča pri mimovoľnom vybočení z jazdného pruhu (LGS – Lane Guard System) využíva najnovšiu technológiou z oblasti technických kamier. To prináša väčšiu presnosť monitorovania jazdného pruhu a minimum neodôvodnených varovaní. Pri rýchlostiach nad 60 km/h asistent držania stopy LGS monitoruje pozíciu vozidla vzhľadom na jazdný pruh a varuje vodiča, ak vybočí zo smeru jazdy bez zapnutia smerovky. Komfort vodiča pri jazde vylepšujú prídavné funkcie: inovovaný systém sám zistí, ak sa vodorovné dopravné značenie zmení a aktivuje výstrahu len vtedy, ak sú čiary vľavo aj vpravo a majú minimálnu šírku. Nový LGS počíta tiež s tým, že veľa vodičov kvôli bezpečnosti jazdí pri pravom okraji jazdného pruhu, a preto na tejto strane spúšťa výstrahu neskoršie. V krajinách, kde sa jazdí vľavo, sa systém automaticky nastavuje na ľavostrannú cestnú premávku.

Na snímkach:

1) Grafické znázornenie súčinnosti radaru a kamery systému EBA.

2) Kamera pre LGS a EBA je umiestnená v kabíne za čelným sklom.

3) Snímač radaru na vozidle TGX.

4) Princíp činnosti LGS: Kamera za čelným sklom monitoruje jazdný pruh.

5) a 6) Príklady rizikových situácií.

7) Súčasne so zvukovým výstražným signálom EBA varuje vodiča pred nebezpečenstvom kolízie aj vizuálne na displeji.

8) Testovanie systému núdzového brzdenia vo vozidle MAN TGL.

Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4

Obr.5

Obr.6

Obr.7

Obr.8