Nákladné vozidlá 

Na ceste k digitálnemu servisu: MAN Truck & Bus a Solera uzatvorili partnerstvo

Spoločnosť MAN Truck & Bus uzatvorila s firmou Solera Holdings Inc. partnerstvo zamerané na digitalizáciu popredajných procesov v sektore úžitkových vozidiel. MAN využije platformu „Digitálna garáž“ od firmy Solera na ďalšie budúce zdokonaľovanie v oblasti služieb.

„Digitálnu garáž“ vytvorili, aby bolo možné prepojiť vodičov, vozidlá a servisy ľahko ovládateľným softvérovým riešením. Zákazníci spoluprácu týchto dvoch spoločností nepostrehnú priamo, keďže všetky aplikácie vyrobené firmou Solera bežia nezávisle v pozadí alebo sú v ponuke ako súčasť MAN Digital Services na vlastnej firemnej logistickej platforme zvanej RIO. Napriek tomu vďaka spolupráci medzi spoločnosťami MAN a Solera klienti pocítia značnú pridanú hodnotu. Procedúry spájané s príjmom alebo výdajom vozidiel v servisoch vrátane súvisiacich procesov, ako sú predbežné náklady na opravu, prebehnú v budúcnosti rýchlejšie a presnejšie. Servisné dielne ušetria čas, pretože náklady na opravy sa budú lepšie vopred kalkulovať.

Spojením servisných centier spoločnosti MAN na celom svete cez platformu Digitálnej garáže získa výrobca úžitkových vozidiel veľký objem dát o existujúcom vozidlovom parku, samozrejme, v súlade so všetkými platnými normami na ochranu údajov. Systematické využívanie týchto dát podstatne zlepší zákaznícky servis, umožní napríklad presnejšie stanovenie nasledujúceho dátumu údržby. Medzi inými výhodami je väčšia digitalizácia prijatia objednávky aj kratší čas potrebný na servis.

„Spolupráca našej spoločnosti s firmou Solera je ďalším krokom na ceste k digitalizácii. Je to v súlade s našou stratégiou, ktorá zahŕňa kompletnú zmenu pohľadu na dopravný a logistický svet so silným partnerom na našej strane. Postupne sa meníme z výrobcu úžitkových vozidiel so zameraním na hardvér na poskytovateľa inteligentných a udržateľných dopravných riešení. Ďalšia digitalizácia popredajných služieb hrá v tejto transformácii kľúčovú úlohu,“ povedal Christian Kaiser, riaditeľ digitalizácie v spoločnosti MAN Truck & Bus.

„Cítime sa poctení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou MAN Truck & Bus pri dosahovaní jej cieľa – digitálne vylepšených a zjednodušených zákazníckych procesov. Našou úlohou je zmeniť súčasný stav na globálnom trhu popredajných služieb pre flotilových zákazníkov,“ povedal Tony Aquila, zakladateľ a riaditeľ spoločnosti Solera. „Partnerstvo so spoločnosťou MAN je pre nás príležitosťou rozšíriť našu globálnu ponuku s využitím viac ako štyroch miliárd dolárov investovaných do riešení pre automobilový priemysel, poisťovníctvo a identifikačné služby. Pomôžeme tak malým i veľkým vozidlovým parkom znížiť neúčelné výdavky a zlepšiť prepojenia ich ekosystémov používaním zákaznícky orientovaného hardvéru, ktorý sme navrhli špeciálne pre globálny priemysel nákladnej dopravy a vozidlových parkov.“

O firme Solera

Firmu založil a neustále rozvíja vynálezca a podnikateľ Tony Aquila. Solera je svetový líder v oblasti digitálnych technológií, ktoré spájajú a zabezpečujú dôležité súčasti života: autá, domovy a identity. Firma Solera dnes spracováva viac ako 300 miliónov digitálnych transakcií ročne pre približne 235 000 partnerov a zákazníkov v takmer 90 krajinách.