Autobusy 

MAN predal 173 autobusových šasi do Izraela

Izraelské spoločnosti Metropoline a Egged si cez tamojšieho importéra AET (Automotive Equipment and Trucks L.P.) objednali celkove 173 autobusových šasi značky MAN.

Zákazka od Metropoline znie na 110 podvozkov, z nich 90 je pre autokary. Tieto šasi vďaka nezávislému odpruženiu kolies prednej nápravy ponúkajú vysokú úroveň komfortu jazdy. Pohonnými jednotkami sú k životnému prostrediu ohľaduplné motory D20 EEV. Ďalších 20 šasi z tejto objednávky tvoria nízkopodlahové verzie vybavené motorom D08, tiež v súlade s emisným štandardom EEV. Na všetky vozidlá zákazník podpísal 8-ročnú, resp. 10-ročnú servisnú zmluvu. Karosérie dodá lokálny výrobca nadstavieb Ha‘argaz.

Spoločnosť Egged si objednala 63 šasi pre nízkopodlahové mestské autobusy s výkonnými motormi D20 EEV, ktoré garantujú, že verejná hromadná doprava bude efektívna aj ekologická. Desať podvozkov z tejto zákazky sa použije pre kĺbové autobusy (na snímke). Egged je najväčší izraelský autobusový operátor: Jeho flotila cca 3000 autobusov prepraví takmer milión cestujúcich denne. Zamestnáva vyše 6000 pracovníkov a prevádzkuje viac ako 1400 vozidiel MAN.

Metropoline má okolo 200 zamestnancov a vo vozidlovom parku vyše 360 autobusov, ktoré premávajú na 20 mestských linkách v Beer Sheva, kde pokryjú až 600 000 spojov ročne.

Šasi pre obidvoch klientov budú dodané nadstavbárom do augusta 2013. Autobusy značky MAN majú v Izraeli trhový podiel vyše 30 %.