Nákladné vozidlá 

MAN na Dni otvorených dverí v SOŠD

Zástupcovia spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia sa vo februári zúčastnili Dňa otvorených dverí v Strednej odbornej škole dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave. Cieľom prezentácie bolo vzbudiť záujem deviatakov o úžitkové vozidlá a praxovanie u značky MAN aj s perspektívou zamestnať sa v servise po skončení strednej školy.

• V rámci Dňa otvorených dverí v bratislavskej SOŠD predstavil MAN Truck & Bus Slovakia potenciál firmy pre profesionálny rast mladých mechanikov

• Individuálne rozhovory so žiakmi i rodičmi o možnosti praxovať v servise MAN popri škole

• Okrem množstva informácií priviezol MAN na Deň otvorených dverí SOŠD aj ťahač návesov TGS 18.500 a van TGE

Nedostatok nových kvalifikovaných pracovníkov v dopravnom priemysle vrátane autoopravárenstva je stále veľmi seriózny problém. Prijímacie skúšky na stredné odborné školy sa blížia a dni otvorených dverí sú jednou z možností, ako získať nových žiakov na odbory, ktoré prax potrebuje ako soľ.

„Dni otvorených dverí sme začali organizovať pred dvoma rokmi a vlani sme k nám prvý raz pozvali aj firmy. Poskytli sme im priestor v jednej z učební, kde majú svoje kóje a môžu prezentovať svoju ponuku vzdelávania popri škole a následne aj možnosť zamestnať sa,“ hovorí Ing. Martin Zatkalík, PhD., riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej na Kvačalovej ulici v Bratislave. „Oslovujeme základné školy a prichádzajú sa sem pozrieť deviataci, respektíve i žiaci z ôsmych ročníkov. Problém je v tom, že reálny záujem o tento typ vzdelania je asi o tretinu až polovicu nižší, než je počet voľných miest. Potom vzniká medzi školami „vojna“ o deviatakov – počnúc gymnáziami až po učňovky. V takejto situácii je ťažké robiť nábor a reálne stretávame s tým, že žiaci idú na gymnáziá – na niektorých je úroveň v súčasnosti veľmi nízka – a namiesto do školy si chodia zarábať peniaze napríklad vykladaním tovaru v supermarketoch. V našom odvetví je ponuka taká, že si žiak môže zarábať v rámci praxe počas štúdia.“

Opravárov motorových vozidiel je teda naďalej akútny nedostatok, čo jasne dokumentuje aj realita zo SOŠD na Kvačalovej ulici v Bratislave: dve triedy autoopravárov, jeden a pol triedy autotronikov. Na hlavné mesto veľmi málo, ale taká je skutočnosť. Na druhej strane mierne optimisticky znelo aspoň vyhodnotenie trendov pri dňoch otvorených dverí: „Keď sme začínali, prišlo sa k nám pozrieť do 20 žiakov. Potom sme marketing trocha rozhýbali cez webovú stránku, facebook a pozvaním firiem, takže vlani sme na dni otvorených dverí zaregistrovali návštevu okolo potenciálnych 40 záujemcov o našu školu a na jeseň ich bolo 60. A dnes odhadujem, že nás navštívila zhruba stovka deviatakov. Zaujímavou novinkou v našej ponuke je autotronik – štvorročný učebný odbor s maturitou, čiže kombinácia mechanika s elektrikárom a teraz škola plánuje experimentálne otvoriť odbor karosár-lakovník, tiež štvorročný koncept s maturitou,“ dopĺňa informácie riaditeľ SOŠD.

Stredná odborná škola dopravná na Kvačalovej ul. v Bratislave má 22 partnerov v duálnom vzdelávaní a 60 v neduálnom. K zmluvným pracoviskám SOŠD patrí aj bratislavský servis spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia, ktorý samozrejme tiež potrebuje mladých ľudí s patričným odborným vzdelaním. Preto zástupcova firmy prišli na DOD predstaviť servis, technické zázemie a možnosti praxovať v servisnej dielni popri škole, rozličné bonusy aj možnosti privyrobiť si počas praxe. Okrem individuálnych rozhovorov so žiakmi i rodičmi reprezentanti servisu na dvoch samostatných prezentáciách predstavili mníchovského výrobcu, jeho modelové portfólio aj potenciál firmy pre budúci a kontinuálny profesionálny rast mladých mechanikov.

„Čo sa týka duálneho vzdelávania, sme zaradení v systéme, lenže žiakov nemáme žiadnych. Vo všeobecnosti nie je o to veľký záujem. Ale chodia k nám chlapci na prax a za posledné tri-štyri roky viacerí u nás zastali pracovať aj po skončení školy – z Kvačalovej aj z učilišťa v Senci. Účasťou na Dni otvorených dverí SOŠD sme chceli osloviť deviatakov a vzbudiť u nich záujem o prácu v sektore úžitkových vozidiel. A zaujať aj ich rodičov. Mnohí dospelí totiž majú predstavu, že byť automechanikom je ťažká a špinavá robota, preto nechcú dávať svoje deti na takéto učebné odbory. Áno, je to namáhavá práca, pri ktorej sa mechanik môže aj umazať. Ale máme k dispozícii prípravky, špeciálne náradie a vybavenie, s ktorými sa dá robiť úplne v pohode. A hlavne je to veľmi zaujímavá práca. Nové vozidlá sú technologicky na vysokej úrovni, pri ich oprave nepostačuje bežné náradie. Využíva sa moderná technológia a hlavne mechanici musia vedieť pracovať s diagnostickými prístrojmi. My staráme sa o ich odborný rast... a špičkových profesionálov si cenia v každom servise. Dobrý signál pre nás je, že hneď po Dni otvorených dverí sa už jeden žiak SOŠD prihlásil k nám na prax,“ povedal k aktuálnej téme Marián Šarmír, dlhoročný vedúci bratislavského MAN Truck & Bus Centra.

Okrem množstva informácií priviezol MAN na Deň otvorených dverí SOŠD aj ťahač návesov TGS 18.500 a van TGE. Červený truck ako magnet priťahoval pozornosť a žiaci uvítali výnimočnú možnosť vyskúšať si, ako sa sedí za volantom ozajstného trucku.

Obr.01_Ťahač návesov s výkonom 500 koní na školskom dvore – to sa len tak nevidí!

Obr.2

Obr.03_Zástupcovia MAN Truck & Bus Slovakia na stretnutí s riaditeľom SOŠD (zľava doprava): Ing. Radoslav Jurča, konateľ spoločnosti, Marián Šarmír, vedúci servisu a Ing. Martin Zatkalík, PhD.

Obr.4