Autobusy 

MAN Truck & Bus zriaďuje kompetenčné centrum pre vozidlá s hybridným pohonom

MAN posilňuje a podporuje vývoj efektívnych a ekonomických hybridných pohonov pre nákladné vozidlá i autobusy.

MAN Truck & Bus je jedným z priekopníkov vo vývoji hybridných pohonov pre úžitkové vozidlá – už v 70. rokoch minulého storočia naši inžinieri pracovali na rôznych technológiách využívania energie, ktorá vzniká pri brzdení a na úsporách paliva, a teda i na redukovaní CO2. V súčasnosti MAN Truck & Bus posilňuje všetky svoje aktivity v oblasti výskumu a vývoja hybridnej technológie vytvorením nového kompetenčného centra.

„Sme presvedčení, že hybridná technológia bude hrať zásadnú rolu vo všetkých segmentoch úžitkových vozidiel – od mestských autobusov až po trucky pre diaľkovú dopravu – pri pokračujúcom raste efektívnosti a zachovaní zdrojov, pripravujúc cestu k E-mobilite. Nové kompetenčné centrum bude zamerané na hybridnú technológiu od výskumu až po sériovú výrobu v rozličných produktových segmentoch,“ vysvetľuje Bernd Maierhofer, riaditeľ pre výskum, vývoj a nákup v MAN Truck & Bus AG.

Vlani v septembri MAN Truck & Bus uviedol do života prvé sériovo vyrábané úžitkové vozidlo so sériovým hybridným pohonom: MAN Lion's City Hybrid, ktorý potrebuje až o 30 % menej paliva než konvenčný citybus s dieselovým motorom, čo súčasne znamená zredukovanie emisií CO2 o zhruba 30 %. Ďalším dôležitým aspektom je, že zo svetelných križovatiek a zastávok sa rozbieha úplne nehlučne. Mestský autobus MAN Lion's City Hybrid už získal viacero medzinárodných ocenení a medzi prevádzkovateľmi mestskej hromadnej dopravy je o neho veľký záujem.

Vzhľadom na výrazne odlišné požiadavky užívateľov je aplikovanie hybridných pohonov v úžitkových vozidlách náročnou úlohou pre všetkých výrobcov: Kým v mestskej hromadnej doprave autobusy premávajú v pracovnom cykle s neustálym akcelerovaním a brzdením, vozidlá v diaľkovej kamiónovej doprave jazdia zväčša konštantnou rýchlosťou na dlhých trasách po diaľniciach. Distribučné trucky zasa rozvážajú rozmanitý náklad v mestách aj v rámci regiónu, zatiaľ čo vozidlá pre stavebný priemysel potrebujú výkonový potenciál i trakciu a pri niektorých prácach aj pomocné pohony. „Zohľadnenie týchto požiadaviek pri vývoji hybridu si vyžaduje úzku spoluprácu medzi expertmi na hybridný pohon a všetkými produktovými segmentmi. A to umožní nové kompetenčné centrum, v ktorom sa sústredia vysokokvalifikovaní zamestnanci z rôznych oblastí pôsobnosti,“ pokračuje Roland Ehniss, vedúci manažmentu inovácií v MAN Truck & Bus. Nové kompetenčné centrum súčasne vytvára priestor na prepojenie s partnermi, dodávateľmi aj ďalšími odborníkmi, napríklad z univerzít.