Nákladné vozidlá 

MAN ProfiDrive: Školenia pre špecifické odvetvia nákladnej dopravy

So svojím novým programom sa MAN ProfiDrive ešte viac sústredí na individuálne požiadavky zákazníkov. Tréningy vodičov z povolania zostavené v spolupráci s klientmi sú teraz zacielené na špecifické sektory, pričom zahŕňajú ekonomiku jazdy, bezpečnosť a zabezpečenie nákladu pri konkrétnych dopravných úlohách. Prvé takéto špeciálne školenie sa uskutočnilo v mníchovskom testovacom areáli MAN Truck & Bus a absolvovali ho zamestnanci spoločnosti UPM.

MAN ProfiDrive pripravil vzdelávací program spolu s manažérmi prepravy dreva v spoločnosti UPM, ktorá je jedným z najväčších výrobcov papiera v Európe. Pri školení sa inštruktori MAN ProfiDrive zamerali na požiadavky typické pre transport krátkeho dreva. Do tréningových modulov prispel svojimi odbornými znalosťami aj výrobca žeriavov Palfinger a tiež ExTe, špecialista na systémy pre prepravu dreva.

Firma UPM GmbH, ktorá je súčasťou fínskej UPM Group, kladie veľký dôraz na udržateľnosť a výrobné metódy ohľaduplné k zdrojom surovín. Neustále sa snaží znižovať dopad výrobkov z papiera na životné prostredie počas ich celého životného cyklu. Je hrdá na svoj zodpovedný prístup k podnikaniu a obzvlášť ku svojim zamestnancom. V tomto kontexte bezpečnosť pri práci má najvyššiu prioritu – a pri produkcii papiera sa to týka aj prepravy dreva z lesa do výrobného závodu.

Tím MAN ProfiDrive a UPM zostavili školenie vodičov šité na mieru špeciálne pre prepravu krátkeho dreva. Obsahuje časť, ktorá je venovaná bezpečnej jazde, ale tiež obsluhe hydraulického žeriavu a zabezpečeniu nákladu. Špeciálny tréning jazdy v teréne, pre ktorý bol vyčlenený samostatný deň, skompletizoval koncept. Pri práci v sektore transportu dreva je veľmi dôležité poznať špecifiká prepravovaných bremien, pretože pri vyššej vlhkosti môže byť náklad ťažší – vodič si musí dávať pozor, aby vozidlo nepreťažil.

Väčšinu činností v rámci školenia vykonávajú vodiči s vozidlami, na ktorých jazdia, čím sa predlžuje efekt školenia. V spoločnosti UPM vytvorili systém odmien, ktorým ich motivujú, aby v praxi uplatňovali poznatky získané na školení. Nový produkt v ponuke MAN ProfiDrive mal pozitívnu odozvu u všetkých účastníkov.

V budúcnosti pribudnú školenia zamerané na ďalšie špecifické sektory. V podstate ide o spoluprácu so zákazníkom, pričom sa skombinujú a rozšíria existujúce moduly výcviku ProfiDrive tak, aby vznikla platforma presne prispôsobená individuálnym požiadavkám konkrétneho typu prepravy.

Pridaním špecifických tréningových modulov je teraz portfólio MAN ProfiDrive ešte príťažlivejšie. Aj doposiaľ však ponúkalo širokú paletu možností, napríklad tradičné školenie pre vodičov a manažérov vozidlového parku zacielené na úsporu paliva, na bezpečný štýl jazdy a prácu v teréne, pre šoférov ťahačov s cisternovým návesom a v ťažkej nákladnej doprave, ale i pre sektor autobusovej dopravy.