Nákladné vozidlá 

Logistické centrum MAN v Salzgitteri

Symbolické kopanie základov odštartovalo 3. fázu výstavby Logistického centra MAN v nemeckom meste Salzgitter (Dolné Sasko). Ceremoniál je dôležitým signálom pre budúcnosť salzgitterského závodu a medzníkom v logistických operáciách MAN. Táto etapa výstavby totiž zahŕňa rozšírenie kapacity skladov a je to tiež významný krok pri uplatňovaní programu rozvoja MAN PACE2017.

Oficiálneho ceremoniálu v Salzgitteri sa zúčastnili: Hilmar Albrecht zo stavebnej spoločnosti Goldbeck Group, Michael Tacke z odboru výstavby mesta Salzgitter, Ralf Kolshorn, riaditeľ manažmentu dielcov v MAN, Elke Behmer-Geisler, podpredsedníčka závodnej rady MAN Salzgitter, Michael Ulverich, riaditeľ výroby truckov a Jan Felix Beck, riaditeľ Logistics Center Salzgitter (na snímke zľava doprava).

Nejde o bežný stavebný projekt a z entuziazmu všetkým zainteresovaných je jasné, že odštartovanie 3. fázy výstavby logistického centra v Salzgitteri je mimoriadne dôležitý míľnik pre fabriku aj pre MAN Truck & Bus ako celok. Od tej chvíle začala nová významná úloha závodu nadobúdať konkrétnu a hmatateľnú formu – nielen ako špecializované stredisko výroby a renovácie komponentov, ale tiež ako medzinárodné centrum MAN pre zásobovanie dielcami.

Centrálny sklad pre logistiku dielcov MAN

Od januára 2017 bude mať Logistics Center Salzgitter k dispozícii ďalších 60 000 m2 pre skladové hospodárstvo. Celková plocha tak dosiahne 172 000 m2 a všetky dielce, ktoré sú dnes umiestnené v hlavnom sklade v Dachau, bude možné presťahovať do nových priestorov. Aby presun prebiehal hladko, rozvrhnutý je na obdobie od mája do októbra tohto roku – paralelne s postupom výstavby novej budovy.

„Toto rozšírenie kapacít umožní Logistickému centru Salzgitter prevziať úlohu jediného centrálneho skladu,“ vysvetľuje Ralf Kolshorn, vedúci manažmentu dielcov v MAN. „Naši zákazníci budú profitovať z tejto dôležitej optimalizácie našich logistických operácií v oblasti dielcov.“ Sústredenie logistiky dielcov v jednej lokalite prináša množstvo výhod, napríklad radikálne zjednodušenie logistických procesov a skrátenie dodacích lehôt.

Reštrukturalizácia ako súčasť budúceho programu MAN

Od svojho otvorenia 12. marca 2011 má Logistics Center Salzgitter dôležitú úlohu v logistických operáciách MAN. Počas tohto obdobia úspešne odštartovala a prebehla druhá etapa výstavby. Tretia fáza projektu, ktorá začala 3. mája 2016, znamená rozhodujúcu etapu reštrukturalizácie logistických operácií v oblasti dielcov ako súčasť programu rozvoja nazvaného PACE2017. Spoločnosť MAN Truck & Bus vytvorila PACE2017 s cieľom podstatne zvýšiť rentabilitu a konkurencieschopnosť v budúcich rokoch.