Autobusy 

Koncept mobilnej terénnej ambulancie

Študent Johannes Schmutzler navrhol v rámci svojej diplomovej práce „koncept flexibilného humanitárneho vozidla flexHVC“, ktoré možno využiť na transport chorých či zranených alebo tiež ako mobilné zásobovacie či operačné stredisko v krízových oblastiach. Diplomovku podporili experti na autobusy zo spoločnosti MAN Truck & Bus.

Efektívne pôsobenie lekárov v utečeneckých táboroch alebo vo vojnových oblastiach si vyžaduje dômyselnú logistiku. Na tejto úvahe je založený koncept flexHVC (Flexible Humanitarian Vehicle Concept) od Johanna Schmutzlera. Ide o študenta vysokej školy pre budúcich dizajnérov v Offenbachu am Main, ktorý si v rámci svojej diplomovej práce a s podporou expertov na dizajn z MAN Truck & Bus vytvoril koncept vozidla perfektne prispôsobeného potrebám projektov humanitárnej pomoci.

Ako ideálny základ pre flexHVC sa javí interiér autobusu. „Koncept je postavený na flexibilnosti, veľkej ponuke priestoru a množstve možností, ktoré ponúka autobus,“ vysvetľuje Stephan Schönherr, viceprezident odboru pre dizajn autobusov v spoločnosti MAN Truck & Bus, ktorý spolu so svojím tímom diplomovú prácu podporoval. Vozidlo je koncipované na terénnom podvozku MAN GL 8x8 s motorom vpredu a vďaka pohonu všetkých kolies môže byť nasadené aj v ťažkých podmienkach. Navyše modulárna nadstavba umožňuje aplikovať i konfiguráciu 6x6 nebo 4x4.

V prednej časti vozidla je obytná bunka pre štyri osoby a kabína vodiča. Kvôli čo najlepšej ochrane aj vo vojnových oblastiach disponuje pancierovanou podlahou a chráneným kokpitom. Veľké stredné dvere uľahčujú nastupovanie/vystupovanie záchranárskeho a zdravotníckeho personálu pri akciách. Exteriér je navrhnutý tak, aby aj bez písaného textu bola úloha vozidla okamžite zreteľná a zrozumiteľná v prostredí ktorejkoľvek kultúry. Zadná časť mobilnej ambulancie odhaľuje vysoko špecializovanú podstatu: koľajnicový systém umožňuje naloženie dvoch „modulov“ (pri modeli so štyrmi nápravami) zo zadnej strany autobusu.

Tieto moduly obsahujú rôzne vybavenie a zariadenia, aby boli individuálne voliteľné podľa charakteru zásahu. Jeden z variantov poskytuje 6 lôžok. Ak má byť flexHVC využitý na transport nemocných či zranených osôb, dá sa do neho integrovať až 12 lôžok. Alternatívou sú ďalšie verzie modulov vyriešené ako operačná miestnosť alebo ako ošetrovňa so základným zdravotníckym vybavením, aké má k dispozícii každá bežná ambulancia. Vozidlo flexHVC by tak mohlo plniť funkciu základne pre bežné lekárske aj röntgenové prehliadky, ale tiež núdzové chirurgické zákroky. Zároveň vďaka vysokej úrovni mobility by zdravotnícky tím nebol viazaný na jediné miesto. „S vozidlom flexHVC je možné zvládnuť najrôznejšie zásahy v civilnej, ale i vo vojenskej oblasti. Nekonvenčný koncept otvára úplne nové perspektívy mobility s ohľadom na zväčšujúce sa globálne problémy a ukazuje možnosti do budúcnosti,“ hovorí Stephan Schönherr.

S ohľadom na regióny, kde by takéto vozidlá bolo potrebné nasadiť, Johannes Schmutzler navrhol rozmery vhodné na prepravu v štandardnom lodnom kontajneri. Študent venoval zvláštnu pozornosť exteriéru a jeho vplyvu na verejnosť. „Autobusy sa nespájajú s negatívnymi emóciami a vo všeobecnosti ich ľudia nevnímajú ako zdroj ohrozenia. To je podstatná výhoda,“ vysvetľuje. Napriek robustnej vizáži flexHVC obsahuje aj mäkké a priateľské línie, ktoré dopĺňajú čisté tvary funkčných prvkov.

„Kreatívne podnety študentov bývajú pre tím dizajnérov z MAN vždy osviežujúcim kontaktom so svetom mladých konštruktérov a užívateľov. Takéto vysokoškolské projekty sú pre obidve strany prínosom. Študenti majú možnosť konfrontovať sa s dizajnom MAN, nazbierať skúsenosti a spoznať požiadavky bežného dňa dizajnérov u veľkého výrobcu úžitkových vozidiel. A my tieto projekty berieme ako vítanú príležitosť zoznámiť sa s inovatívnymi nápadmi študentov,“ zdôrazňuje Stephan Schönherr.

Na snímkach:

Perspektívny koncept vozidla od študenta Johanna Schmutzlera by mohol pomôcť pri humanitárnych misiách v krízových oblastiach – výrazne zlepšiť transport i zásobovanie nemocných či ranených a uľahčiť prácu lekárskych tímov.