Nákladné vozidlá  |  Autobusy 

Komplexné poradenské služby pre dopravné riešenia s alternatívnymi pohonmi

• MAN Truck & Bus vytvára tím konzultantov špecializovaných na alternatívne pohony

• Individuálne poradenstvo pre dopravné spoločnosti a prevádzkovateľov vozidlových parkov

• Podpora v oblasti prevádzky a infraštruktúry aj pri servise a údržbe

Spoločnosť MAN Truck & Bus rozširuje paletu svojich služieb o komplexný poradenský servis pre vozidlové parky a dopravné riešenia s alternatívnymi pohonmi vrátane technológií s nulovými emisiami.

Dopravcovia a prevádzkovatelia vozidlových parkov sa na ceste od „nízkej úrovne emisií“ k „nulovým emisiám“ stretávajú s problémami, ktoré siahajú nad rámec vozidla. S cieľom poskytnúť týmto zákazníkom najväčšiu možnú podporu vytvoril MAN Truck & Bus špeciálny tím konzultantov pre individuálne dopravné riešenia, ktoré ponúkajú maximálne hospodárnu prevádzku. Okrem samotného vozidla nové konzultačné služby budú zahŕňať otázky infraštruktúry a spotreby elektrickej energie ako aj oblasť údržby a koncepcie vozidlového parku.

„Keďže poskytujeme individuálne konzultácie a rady, každý zákazník má možnosť vybrať si akékoľvek prvky z palety našich služieb. Napríklad môžeme využiť naše modelové programy, ktoré asistujú pri plánovaní trasy alebo pri zostavovaní a rozvrhnutí depa,“ vysvetľuje Stefan Sahlmann, ktorý vedie tím konzultantov v MAN Truck & Bus. Portfólio služieb pokrýva celé spektrum využívania nákladných vozidiel aj autobusov – od prevádzky a infraštruktúry až po servis a údržbu.

Na snímkach

Jednou z oblastí, na ktoré sa MAN Truck & Bus sústredí na ceste k doprave bez emisií, sú trucky a autobusy poháňané elektrickou energiu z batérií. V budúcnosti bude spoločnosť podporovať prevádzkovateľov týchto vozidiel prostredníctvom komplexnej poradenskej služby.