Autobusy 

Inovatívne štúdie pre autobusovú dopravu

V spolupráci s umeleckou akadémiou Berlin Weisssensee spoločnosť MAN Truck & Bus pripravila viacero dizajnových konceptov, ktoré sú kreatívnym príspevkom k vývoju autobusov.

Výsledkami štúdie „Autobusy budúcnosti” sú inovatívne návrhy dizajnu vozidiel pre mestskú a lokálnu dopravu, ktoré citlivo prepájajú nápady podporujúce čo najlepšiu mobilitu s nekonvenčným produktovým dizajnom.

Deväť pozoruhodných konceptov, ktoré vznikli v rámci spoločnej diskusie s odborníkmi značky MAN, zahŕňa riešenia KONVOI pre autobusové vozidlové parky, nové pracovisko vodiča, návrh interiéru umožňujúci variabilnú, bezpečnú a rýchlu výmenu cestujúcich, ale tiež kompaktné úložné priestory na prepravu bicyklov a detských kočiarov. Intenzívna debata o týchto otázkach ukázala, aký veľký potenciál autobusy ako dopravný prostriedok stále predstavujú.