MAN SE 

Finančný rok 2011: MAN dosiahol rekordný obrat

Obrat 16,5 miliárd € (predošlý rok: 14,7 miliárd €)

  • Prijaté objednávky 17,1 miliardy € (predošlý rok: 15,1 miliardy €)
  • Prevádzkový zisk 1,483 miliardy € (1,035 miliardy €)
  • Marža z predaja 9,0 % (7,1 %)
  • Príjem na akciu z priebežných operácií 4,62 €
  • Navrhovaná dividenda: Nárast na 2,30 € na akciu (2,00 €)
  • Celkove 155 520 predaných vozidiel (+23 %)
  • MAN Latin America má za sebou doposiaľ najlepší rok
  • Výhľad na rok 2012: Mierny pokles obratu v oblasti úžitkových vozidiel, ale nárast v sektore energetiky

Spoločnosť MAN SE uzavrela finančný rok 2011 s výbornými ekonomickými výsledkami: Členovia skupiny, ktorí pôsobia v oblasti úžitkových vozidiel, resp. v energetike, zaznamenali minulý rok nárast obratu o 12 %, čo znamená nový rekord 16,5 mld. €. Predseda predstavenstva MAN SE Dr. Georg Pachta-Reyhofen k tomu povedal: „Rok 2011 bol pre MAN Group veľmi úspešný. Napriek pokračujúcej neistote najmä na finančných trhoch sa nám opäť podarilo výrazne prekonať dobré výsledky z predchádzajúceho roka.”

Prevádzkový zisk sa zvýšil o 43 % na 1,5 mld. €, pričom marža z predaja vzrástla z 7,1 % na 9 %. To znamená, že spoločnosť MAN Group v roku 2011 znova zaznamenala nárast zisku.

Vedenie spoločnosti sa pripravuje na globálny spomalený ekonomický rast v roku 2012. Frank H. Lutz, finančný riaditeľ MAN SE: „Očakávame, že trh úžitkových vozidiel v Európe ostane na úrovni roku 2011. Naproti tomu predaje v Brazílii budú klesať. Celkove sa očakáva mierny, asi 5-percentný pokles obratu v oblasti úžitkových vozidiel a naopak v sektore energetiky sa predpokladá nárast o 5 %. Takže v rámci MAN Group očakávame ľahký prepad celkového obratu, čo sa prejaví aj na poklese prevádzkového zisku. Marža z predaja ostane pravdepodobne na úrovni dlhodobého priemeru 8,5 %.” Podľa Franka H. Lutza takéto predpoklady sa splnia, ak vlády dokážu stabilizovať finančné trhy a predísť šíreniu neistoty do reálnej ekonomiky. Súčasne podčiarkol, že MAN má veľký potenciál rastu v strednodobom a dlhodobom časovom horizonte – hlavne z hľadiska možností, ktoré ponúka spolupráca s Volkswagen Group.

Úžitkové vozidlá

Na rekordnom obrate MAN Group má zásluhu v prvom rade výroba a predaj úžitkových vozidiel (MAN Truck & Bus a MAN Latin America), kde dosiahli nárast o 19 % na 12,6 mld. €. Spoločnosť MAN predala celkove 155 520 nákladných vozidiel a autobusov, pričom marža bola 7,7 percent.

Počas uplynulého roku MAN Truck & Bus viac než trojnásobne zvýšil prevádzkový zisk na 565 miliónov eur. Základom dobrých výsledkov divízie úžitkových vozidiel je silná pozícia na európskom trhu truckov s celkovou hmotnosťou nad 6 ton, konkrétne 2. miesto v tomto segmente s trhovým podielom 18 %. Takže MAN úspešne zvýšil svoj podiel na trhu v Európe už šiesty rok po sebe. Vedie štatistiky predaja v Rakúsku, Poľsku, Rumunsku i Chorvátsku a v ďalších krajinách je MAN dvojkou na trhu, napríklad v Nemecku, Dánsku, Českej republike, Maďarsku a vo Švajčiarsku.

MAN Truck & Bus zaznamenal vlani rast aj v segmente autobusov nad 8 ton, keď zhruba 14 % všetkých novo registrovaných autobusov v Európe bolo značky MAN alebo NEOPLAN. V roku 2011 spoločnosť MAN Truck & Bus dodala zákazníkom celkove 83 418 nákladných vozidiel a autobusov – to je nárast o 38 percent.

MAN Latin America sa opätovne stal lídrom na brazílskom trhu vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 5 ton. Bol to doposiaľ najúspešnejší rok tejto spoločnosti, keď predala celkove 72 102 vozidiel (+10 %). Obrat vzrástol o 14 % na 3,6 mld. €, pričom prevádzkový zisk dosiahol čiastku 400 miliónov €. Nový rekord dosiahla aj výroba: vyše 83 000 jednotiek.

Emisná norma na úrovni Euro V pre novo registrované nákladné vozidlá vstúpi v Brazílii do platnosti tento rok. To znamená, že MAN Latin America bude do svojich vozidiel po prvý raz montovať motory od sesterskej európskej spoločnosti MAN Truck & Bus. Okrem toho v roku 2012 plánuje značka MAN svoj debut na brazílskom trhu. Uvedenie modelového radu TGX v segmente s výkonom nad 400 k, kde MAN doteraz nemal na latinskoamerickom trhu zástupcu, ponúka nové obchodné príležitosti.

Energetika

Minuloročné výsledky v oblasti energetiky, v ktorej pôsobí MAN Diesel & Turbo a RENK, ostali na vysokej úrovni. Obrat mierne klesol na 4 miliardy € (-4 %), kým objem objednávok stúpol zo 4,0 na 4,1 mld. €. Dvojcifernú hodnotu 12,8 % si udržala marža z predaja.

MAN Diesel & Turbo sa na vlaňajších ekonomických výsledkoch v oblasti strojárstva pre energetiku podieľal obratom 3,6 mld. € (-4 %). Objem objednávok dosiahol 3,7 mld. eur (vlani 3,5 mld. €) a prevádzkový zisk vzrástol zo 439 miliónov na 460 miliónov eur. Marža stúpla o jeden percentuálny bod na 12,7 %.

Veľký záujem bol aj o kompresory a turbíny z produkcie MAN Diesel & Turbo. Dopyt z námorného segmentu po nákladných lodiach – najmä na prepravu kontajnerov – sa zo začiatku držal na vysokej úrovni. V druhej polovici roka sa toto odvetvie priemyslu sústredilo na stavbu špeciálnych lodí ako sú tankery na transport skvapalneného zemného plynu a plavidlá určené na prieskum pobrežných vôd. MAN Diesel & Turbo má veľmi silnú pozíciu na trhu dvojtaktových motorov používaných na pohon veľkých nákladných lodí a tiež štvortaktových agregátov, ktoré sa montujú popri iných typoch aj do špeciálnych lodí. Vďaka tomu si MAN Diesel & Turbo udržal vedúce postavenie na trhu lodných motorov – aj napriek pretrvávajúcej zložitej situácii a rastúcej konkurencii.

Odbyt dieselových motorov a plynových turbín pre elektrárne ostal v roku 2011 stabilný. Záujem zákazníkov rástol, a to nielen z rozvojových krajín a formujúcich sa ekonomík, ale tiež z vyspelých štátov. Signalizuje to zmenu v energetickej politike. Elektrárne využívajúce stacionárne motory a plynové turbíny MAN sú mimoriadne vhodné pre vytváranie kombinácií s veternými a solárnymi elektrárňami. Kombinovanie týchto technológií pri vytváraní hybridných elektrární vyrovnáva výkyvy vo výrobe energie z obnoviteľných zdrojov a zaručuje trvalé dodávky energie pri nízkej úrovni emisií.

Spoločnosť RENK, výrobca prevodového ústrojenstva, prevodoviek a klzných ložísk, zaznamenal za uplynulý rok mierny pokles obratu zo 403 miliónov na 389 miliónov eur. Celkove sa jej však darilo: Objednávky dosiahli výšku 456 miliónov €, prevádzkový zisk vzrástol z 52 mil. na 53 mil. € a marža z predaja stúpla z 12,9 percent na 13,6 percent. Rok 2011 charakterizovali aktivity v oblasti výroby ozubených súkolesí pre využitie v lodiach a veterných elektrárňach.

Výnimočné faktory ovplyvňujúce čistý zisk

Výsledok MAN Group vo výške 247 miliónov eur znamená oproti predchádzajúcemu roku pokles o 475 miliónov eur. Spôsobili to v prvom rade výdavky súvisiace s dohodou medzi MAN, IPIC a MPC, ktoré sa týkajú likvidácie spoločnosti Ferrostaal (strata 434 mil. eur). Výsledok ovplyvnili aj investície v Scanii – znamenali negatívny dopad vo výške 182 mil. €.