Nákladné vozidlá 

Efektívny transport dreva

Výkonné, robustné a spoľahlivé: Na výstave KWF-Expo 2016 predviedol MAN vozidlá pre drevársky priemysel a lesníctvo.

Na špecializovanom veľtrhu KWF-Expo, ktorý sa konal od 9. do 12. júna v bavorskom Rodingu, predstavil MAN Truck & Bus rôzne vozidlá určené pre drevársky priemysel a lesníctvo. Táto výstava sa považuje sa jednu z najväčších a najvýznamnejších medzinárodných odborných podujatí v tomto sektore. Keďže nákladné vozidlá pracujú v obťažnom teréne a s enormným nákladom, pre výrobcov je to segment s mimoriadne veľkými nárokmi na robustnosť, odolnosť a spoľahlivosť.

„Tieto trucky jazdia zväčša po nespevnených lesných a štrkových cestách, ale musia tiež zvládnuť úzke cesty s tesnými zákrutami v horách. Ďalšou komplikáciou je samotný náklad, hmotnosť ktorého býva rôzna v závislosti od typu dreviny, hrúbky klád a do akej miery sú mokré,“ vysvetľuje John-David Schnackenberg, manažér v MAN Truck & Bus zodpovedný za segment trakcie. „Vďaka svojej širokej palete produktov je MAN najvhodnejší pre všetky tieto aplikácie.“

V celom dopravnom reťazci sa vyžadujú výkonné, robustné a spoľahlivé vozidlá, ktoré súčasne poskytujú aj veľkú variabilnosť. Pre firmy pôsobiace v drevárskom priemysle a lesníctve má MAN v ponuke štandardné vozidlá schopné efektívne pokryť veľké vzdialenosti a ak treba, môžu byť vybavené prídavným pohonom predných kolies MAN HydroDrive.

Na veľtrhu KWF-Expo 2016 bol MAN jedným z viac než 500 vystavovateľov z vyše 25 krajín. V expozícii značky na ploche 100 hektárov boli vystavené najnovšie modely pre tento sektor priemyslu a profesionálnym návštevníkom sa venovali experti z MAN Truck & Bus aj zástupcovia výrobcov nadstavieb.

Hlavné exponáty MAN vystavené na KWF-Expo 2016:

- Odvoz krátkych brvien s MAN HydroDrive®

- MAN TGX na prepravu krátkych brvien s motorom D38

- Vozidlá MAN ako súčasť reťazca vytvárajúceho hodnoty (štiepkovače, podvozky s naťahovacími korbami na prepravu štiepky).

Na snímkach:

Vozidlá MAN, napríklad model TGX s motorom D38, sa perfektne hodia na prepravu krátkych brvien