Nákladné vozidlá 

Dva prírastky v servisnej sieti

V sieti autorizovaných servisov MAN na Slovensku pribudli dve nové strediská – PROCAR v Žiline a PROCAR v Liptovskom Mikuláši. Obidve prevádzky oficiálne otvorili 12. septembra za prítomnosti vedenia spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.

• MAN Truck & Bus Slovakia rozšíril svoju servisnú sieť

• Certifikát autorizovaných servisov získali prevádzky spoločnosti PROCAR v Žilne a Liptovskom Mikuláši

• Komplexné značkové služby už aj na Liptove

Spoločnosť PROCAR pôsobí v branži predaja a servisu nákladných vozidiel pomaly už dve dekády – v „rodnom liste“ má zapísaný rok 1999. Zo začiatku bola firma zameraná predovšetkým na výrobu nadstavieb pre úžitkové vozidlá, čoskoro však začala rozširovať svoje aktivity: v rokoch 2000 – 2013 postupne získala zastúpenie pre predaj a značkový servis nákladných vozidiel troch rôznych výrobcov, pričom priebežne rozširovala aj svoje kapacity. Teraz sa skúsený a osvedčený hráč dostal do zostavy servisov s logom leva na maske.

Celková zastavaná plocha žilinského servisu je 1650 m2, čo zahŕňa servisnú dielňu a administratívne priestory na poschodí. V hlavnej hale sa nachádza päť stanovíšť, štyri z nich sú prejazdové s montážnymi kanálmi. Vedľa dielenských priestorov je ručná umyváreň vozidiel. Priestory servisu v Liptovskom Mikuláši sú zhruba rovnaké, akurát montážne kanály nie sú prejazdné, ale je ich zasa šesť. Technické vybavenie je podobné ako v Žiline, tiež tam je brzdová stolica, bude i umyváreň. Základnú zostavu tvorí 15 pracovníkov, rovnako ako v Žiline. Mikulášsky servis je prakticky priamo pri diaľnici, žilinská prevádzka PROCAR sídli zasa v priemyselnej zóne a zákazníci nemajú problém ju nájsť. Významným faktom je, že autorizovaná opravovňa MAN na Liptove vhodne doplní servisnú sieť značky v doposiaľ nepokrytom regióne medzi Žilinou a Prešovom. Momentálne má teda MAN Truck & Bus na Slovensku sedem zmluvných servisov.

Pochopiteľne, že PROCAR ako zmluvný partner MAN spĺňa všetky požiadavky, ktoré mníchovský výrobca kladie na značkové servisy: okrem charakteristických prvkov korporátnej identity – totemov, vlajok, priečelia či dizajnu priestorov príjmu vozidiel a kontaktu so zákazníkmi – sú obidve strediská vybavené patričnými diagnostickými prístrojmi a zariadeniami, zamestnanci absolvovali profesionálne školenia.

Obidva servisy firmy PROCAR poskytujú komplexnú paletu služieb – od záručných prehliadok cez údržbu až po veľké opravy. Výnimkou sú väčšie klampiarske práce a lakovanie, ktoré si zabezpečujú cez subdodávateľa. Otváracie hodiny majú rovnaké: v pracovných dňoch 7.00 – 18.00, sobota 7.00 – 12.00.

Obr.01 – Otvorenia nových autorizovaných servisov sa zúčastnili vedúci manažéri obidvoch partnerov (zľava doprava): Ing. Peter Bátory, Ing. Jozef Bežilla, konatelia PROCAR, a.s, Ing. Dušan Brodňan, Ing. Miroslav Hartmann, členovia dozornej rady, Ing. Róbert Bukovinský, konateľ PROCAR, a.s., Ing. Reinhard Faderl, konateľ MAN Truck & Bus Slovakia, Ing. Emil Schuber, konateľ MAN Truck & Bus Slovakia, Ing. Peter Gabalec, manažér popredajných služieb MAN Truck & Bus Slovakia, Ing. Radoslav Jurča, konateľ MAN Truck & Bus Slovakia a Ing. Michal Jedlička, marketing manažér MAN Truck & Bus Slovakia.

Obr.02 – Hala servisu v Liptovskom Mikuláši.

Obr.03 – Slávnostné otvorenie historicky prvého značkového servisu na Liptove. Hostí a zamestnancov privítal Ing. Róbert Bukovinský.

Obr.04 – K pracovníkom nového servisu MAN sa prihovoril aj Reinhard Faderl, konateľ spoločnosti MAN Truck & Bus Slovakia.

Obr.05 – Tím pracovníkov prevádzky Liptovský Mikuláš.

Obr.06 – Celková zastavaná plocha žilinského servisu je 1650 m2.

Obr.07 – Strihanie symbolickej pásky na žilinskej pôde firmy.

Obr.08 – Kolektív zamestnancov servisu v Žiline.