Autobusy 

Bus Modification Center v Plauene

Stredisko špecializované na individuálne úpravy autobusov

Nové Bus Modification Center pre linkové a zájazdové autobusy MAN aj NEOPLAN uviedol 1. mája 2015 do prevádzky závod v meste Plauen. Približne 140 zamestnancov tam bude robiť vysoko špecializované úpravy autobusov podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. V budúcnosti sa v Plauene budú modifikovať napríklad nové autobusy pre špičkové európske športové kluby.

„V novom Bus Modification Center sme vytvorili vhodné podmienky, aby sme v budúcnosti mohli ponúkať našim zákazníkom kompletné riešenia na kľúč pod jednou strechou. Zároveň sme tak nášmu závodu v Plauene zabezpečili jasnú perspektívu pre budúcnosť v rámci našej siete výrobných podnikov,“ hovorí Dr. Carsten Intra, člen predstavenstva zodpovedný za produkciu a logistiku v spoločnosti MAN Truck & Bus.

Vlani začiatkom leta MAN informoval svojich zamestnancov o presune výroby autobusov NEOPLAN z Plauenu do tureckej Ankary a začal s premenou výrobného závodu na Bus Modification Center. V priebehu reštrukturalizácie MAN Truck & Bus AG ako zodpovedný zamestnávateľ dodržal svoje sociálne záväzky a všetkým 420 vtedajším zamestnancom zabezpečil perspektívu v rámci koncernu Volkswagen.

Spoločnosť MAN už niekoľko rokov prevádzkuje dve centrá na úpravu nákladných automobilov (Truck Modification Center) – jedno pri meste Wittlich v Porýní-Westfálsku, druhé v bavorskej metropole Mníchov. V Plauene vzniklo prvé stredisko špecializované na úpravy autobusov – Bus Modification Center.