Corporate  |  Careers 

677 študentov začalo kariéru v spoločnosti MAN

Zameranie na medzinárodné témy

Pre 677 mladých ľudí sa v septembri začína nová fáza života, pretože nastupujú na odbornú stredoškolskú prax v skupine MAN. Absolventi stredných odborných škôl svoju kariéru začnú vo viac ako 30 profesiách, z ktorých väčšina je technických. Výukové programy spoločnosti MAN boli v minulých rokoch veľmi úspešné, čo dokazuje najmä fakt, že skoro 100 percent praktikantov sa v spoločnosti zamestná natrvalo. Okrem toho tento rok MAN opäť získal ocenenie ako jeden z “top zamestnávateľov” v Nemecku. Každoročne sa pritom na stredoškolskú prax, ktorá je v mnohých odboroch v Nemecku povinnou súčasťou stredoškolského vzdelávania, do MAN Group hlási okolo 5500 študentov.

Prax v MAN sa sústreďuje na zlepšenie globálne aplikovateľných zručností absolventov, čím chce MAN podporiť svoje medzinárodné aktivity z posledných rokov. Vidno to napríklad v divízii MAN Diesel & Turbo, kde mnohé prednáškové moduly od tretieho roku praxe prebiehajú v angličtine a jazykové i ďalšie zručnosti študentov sa upevňujú pri stážach v zahraničných fabrikách skupiny. Praktikanti v treťom ročníku mali tento rok po prvýkrát možnosť absolvovať časť praxe aj v novom servisnom centre MAN PrimeServ v Šanghaji. Riaditeľ ľudských zdrojov skupiny MAN Jörg Schwitalla to komentoval slovami: “Skupina MAN urobila v uplynulých rokoch veľký krok smerom k internacionalizácii svojich aktivít. Výuka našich mladých potenciálnych zamestnancov na to už teraz kladie dôraz.”

Spoločnosť MAN v súčasnosti vo svojich nemeckých fabrikách a predajných centrách registruje okolo 2000 stredoškolských praktikantov, na celom svete ich je 2800.