Nákladné vozidlá  |  Prezentácie & Výstavy  |  Autobusy 

20 rokov MAN v Českej republike

V roku 1992 vznikla firma MAN Nutzfahrzeuge Československo spol. s r.o. s pôsobnosťou na území vtedajšej ČSFR. Jediným spoločníkom bola firma MAN Nutzfahrzeuge AG so sídlom v Mníchove. Úlohou novej spoločnosti bolo postupné prenikanie na automobilový trh v Česko-Slovensku.

  • Zastúpenie mníchovskej značky MAN v ČR slávi dvadsať rokov
  • Pred dvadsiatimi rokmi so sídlom v Brne
  • Prelom tisícročia s novým predajný a servisným centrom v Čestliciach
  • Predajné a servisné centrum MAN v Rousínove na Morave

V roku 1992 vznikla firma MAN Nutzfahrzeuge Československo spol. s r.o. s pôsobnosťou na území vtedajšej ČSFR. Jediným spoločníkom bola firma MAN Nutzfahrzeuge AG so sídlom v Mníchove. Úlohou novej spoločnosti bolo postupné prenikanie na automobilový trh v Česko-Slovensku.

S rozdelením spoločného štátu v roku 1993 došlo k rozčleneniu spoločnosti. Vznikla „nová“ MAN Nutzfahrzeuge Tschechien spol. s r. o., ktorá sídlila v Brne a zamestnávala pomerne malý počet pracovníkov. Jej aktivity boli zamerané na predaj nákladných vozidiel a autobusov.

S úspešným rozvíjaním činnosti vznikla potreba rozšíriť predmet podnikania o servis predaných vozidiel a vybudovať vlastné stredisko pre servis, predaj a import. Podľa platných štandardov materskej firmy MAN Nutzfahrzeuge AG musela lokalita vybraná pre budúce centrum spĺňať dané kritériá, medzi nimi aj dobrú dostupnosť pre vozidlá, atraktívnu polohu, umiestnenie blízko významnejšej komunikácie a pod. Takéto miesto sa našlo neďaleko diaľnice D1 v obchodno-priemyselnej zóne Průhonice-Čestlice.

MAN Nutzfahrzeuge Tschechien spol. s r.o. sa presťahovala do prenajatého objektu v Průhoniciach pri Prahe. V tom čase sa začal nábor odborných pracovníkov do oddelenia predaja, servisu i administratívy.

V roku 2000 bola dokončená budova nového servisného a obchodného komplexu v Čestliciach na Obchodnej ulici 120. Spoločnosť sa do neho v tom istom roku presťahovala a začala podnikať aj v oblasti opráv cestných vozidiel, karosérií a sprostredkovateľskej činnosti vo sfére obchodu a služieb. Významne vzrástol počet zamestnancov.

Vstupom Českej republiky do EÚ v roku 2004 došlo k mnohým zmenám, ktoré ovplyvnili i zastúpenie značky MAN v ČR. Išlo o celý rad praktických aj legislatívnych zmien, ktoré mali dopad na činnosť spoločnosti. V tom istom roku materská firma MAN Nutzfahrzeuge AG zaviedla novú organizáciu v oblasti predaja – vznikli tzv. predajné regióny a Česká republika patrí spolu so Slovenskom, s Poľskom, Rumunskom, Litvou, Lotyšskom, Estónskom, Moldavskom, Bulharskom a Fínskom do regiónu východná Európa (Vertriebsregion Europa Ost).

Roku 2005 sa po splnení celého radu kritérií a dôkladných previerkach podarilo získať certifikát ISO 9001:2000. Zastúpenie značky MAN v ČR to zaviazalo k neustálemu kvalitatívnemu zlepšovaniu firemných procesov a požadaviek stanovených pre získanie a udržanie certifikátu.

Nasledujúce roky charakterizuje predovšetkým uvádzanie nových modelových radov nákladných a úžitkových vozidiel, autobusov a diaľkových autokarov.

Počas krátkeho obdobia sa celá výroba MAN a NEOPLAN priradila k rodine produktov TRUCKNOLOGY GENERATION®. Výsledkom bol, okrem iného, aj zisk bezprecedentného siedmeho titulu „Truck of the Year 2008“ pre ťažké nákladné vozidlá modelového radu MAN TGX/TGS.

V roku 2008 bol položený základný kameň predajného a servisného centra v Rousínove na Morave. Skúšobná prevádzka nového areálu sa začala v roku 2009 a o niekoľko mesiacov neskôr sa rozbehla jeho činnosť naplno. Od roku 2011 nesie spoločnosť nové meno MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Dve dekády úspechov

Dve posledné desaťročia charakterizuje celý rad prelomových udalostí: Rozpad Česko-Slovenska, integrácia nových členov do EÚ, príchod nového tisícročia, nástup menovej únie s jednotným platidlom euro, hlboká kríza ekonomiky, nepríjemné ekonomické vyhliadky, zvyšujúce sa potreby zákazníkov a úspešné plnenie vopred dobre zvážených cieľov a plánov.

K tomu všetkému zastúpenie mníchovskej značky MAN tento rok slávi dvadsať rokov svojej existencie na automobilovom trhu Českej republiky. Samozrejme, že všetky zmienené charakteristiky doby sa svojím spôsobom odrážajú aj v histórii spoločnosti MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. Mali a stále majú priamy vplyv na ponuku produktov a služieb.

Značka MAN vychádza z vyše 250 rokov skúseností budovania rôznych priemyselných odvetví. Vo svojej dlhej histórii bola vždy ikonou nielen nemeckého, ale aj európskeho priemyslu.

Vďaka ohromným investíciám do nových technológií na prelome tisícročí môže dnes ponúkať výrobky najvyššej kvality. S nástupom vozidiel konštruovaných v duchu filozofie TRUCKNOLOGY GENERATION® splnila značka MAN výraznou mierou svoj záväzok poskytovať zákazníkom vysoko efektívne dopravné riešenia pri zachovaní trendu trvale udržateľného rozvoja.

Moderné motory Common Rail a vyspelé elektronické asistenčné systémy spolu s filozofiou stavby TRUCKNOLOGY GENERATION® robia vozidlá z produkcie spoločnosti MAN Truck & Bus vysoko konkurencieschopnými. V mnohých ohľadoch sú etalónom pre drvivú časť konkurenčných značiek.

Počas dvadsiatich rokov svojej existencie zastúpenie značky v Českej republike dodalo nákladné a úžitkové vozidlá MAN, ale aj autobusy a autokary MAN i NEOPLAN tisícom zákazníkom využívajúcim jeho služby vrátane popredajného servisu. V Českej republike vybudovalo skvelé zázemie so sídlom v Čestliciach pri Prahe i ďalšie významné predajné a servisné centrum v Rousínove na Morave a tiež kvalitnú sieť dealerov a zmluvných servisných partnerov.

Vysoko vzdelaní špecialisti ponúkajú nielen výrobky a služby, ale i svoje odborné skúsenosti, ktoré sú práve v tomto ekonomicky neľahkom období na nezaplatenie.

Odmenou za dvadsať rokov tvrdej, zodpovednej a dôslednej práce sú pre spoločnosť MAN Truck & Bus Czech Republic spokojní a lojálni zákazníci. Každý deň z tých dvadsiatich rokov mohla byť „dôsledne efektívna“, a to preto, aby bolo také aj podnikanie jej klientov – spoločne s výrobkami a službami značky MAN „Consistently Efficient“.

Súčasťou osláv okrúhleho jubilea bol gala večer pre zákazníkov, obchodných partnerov a priateľov značky, ktorý sa konal 15. júna 2012 v priestoroch MAN Truck & Bus Czech Republic v Čestliciach. Medzi prekvapenia programu patril ťahač návesov TGX z limitovanej 20-kusovej edície „Czech Twenty“ vyrobenej špeciálne pri príležitosti 20 rokov MAN v Českej republike.

Na nasledujúce dve soboty boli pripravené Dni otvorených dverí (16. júna v Čestliciach a 23. júna v Rousínove).