MAN ServiceContracts - Výhody

Servisné zmluvy MAN sa vyplatia – prehľad vašich výhod

Je veľa dôvodov, prečo sa rozhodnúť pre servisnú zmluvu MAN: Využite mnohostranné výhody, aby ste si ušetrili peniaze, čas a nervy.

  • Najlepšia možná istota plánovania a kalkulácie servisnou zmluvou a pevnými intervalmi údržby, takže lepšie zabezpečenie nepredvídateľných opráv – aj s vyšším vekom vozidla.

  • Menšie riziko výpadku a nižšia spotreba paliva vďaka optimálne nastavenej technike vozidla vyškoleným personálom dielne MAN.

  • Vysoká bezpečnosť a dobrá cena pri opätovnom predaji vďaka najlepšiemu možnému stavu vozidla udržiavanému prostredníctvom odborných údržbových a opravárenských prác.

  • „One stop shopping“ šetrí čas a odbremení od administratívy – pri jednej pobočke odpadajú kontroly faktúr, žiadosti o záruku aj kulanciu.

  • Nižšie náklady a neustále nasadenie zabezpečené preventívnymi kontrolami pri štandardných návštevách dielne.