MAN ServiceContracts - Služby TCO

Servisné zmluvy MAN – Služby TCO a potenciál úspor

Počítač TCO

Efektívny manažment vozového parku vždy bezprostredne súvisí s úsporami na strane nákladov. Kritické pre úspech je predovšetkým komplexné vnímanie: V každodennom obchode sa ukazuje, že pri kúpe vozidla sa často berú do úvahy iba jednorazové obstarávacie náklady a nie neskôr vznikajúce následné náklady. No práve tento faktor je rozhodujúci pre skutočnú efektívnosť vozidla, pretože obstarávacie náklady tvoria iba malú časť celkových nákladov, celkové prevádzkové náklady (Total Cost of Ownership – TCO). Majte preto počas celého životného cyklu vášho vozidla prehľad o všetkých nákladoch, ktoré s ním súvisia.

Prostredníctvom servisnej zmluvy MAN pre nákladné vozidlá a autobusy značiek MAN a NEOPLAN prispôsobenej presne pre váš podnik je možné TCO znížiť viac ako o 50 %. Okrem toho ste na ceste vo väčšom bezpečí a zároveň hospodárnejší, keďže už nepremeškáte žiadny termín v servise a vďaka fixným servisným platbám môžete ušetriť pri nákladoch na údržbu resp. opravu – nezávisle od príslušného rozsahu vykonaných prác. Vďaka tomu je možná nielen presnejšia kalkulácia, ale tiež je možné lepšie naplánovať náklady na opravu. Rovnako profitujete s výrazne nižšej spotreby paliva vďaka optimálne nastavenej technike vozidla. A aby bola ponuka kompletná, spoločnosť MAN za vás prevezme aj administratívnu správu všetkých požiadaviek na opravy a údržbu, čo umožňuje výrazne nižšie náklady na kalkuláciu a odpadajú akékoľvek otázky týkajúce sa záruky a kulancií.