Originálny olej MAN

Originálny olej MAN: malý rozdiel, veľká účinnosť.

Originálny olej MAN: Menej trenia, väčšia efektivita.

Rozhodujúcim faktorom v záležitostiach motorizácie a techniky je optimálne zladenie všetkých komponentov. Originálne dielce MAN tento predpoklad spĺňajú.

S originálnym olejom MAN je balík kvality MAN kompletný: Preukázateľne chráni motory, prevodovky, hnacie nápravy a rozdeľovacie prevodovky pred opotrebovaním, ako aj pred ukladaním sedimentov na dielcoch a prispieva k dlhšej životnosti, ako aj zníženiu prevádzkových nákladov.

„Funguje hladko“ – to nestačí. Zložitá technika moderných pohonov vyžaduje špeciálne oleje, ktoré spĺňajú technické a chemické požiadavky autobusov MAN. Technika vozidla a olej musia perfektne spolupracovať – samostatne za externých podmienok a v nepretržitej prevádzke. Vykonali sme praktický test: Po mnohých rokoch a miliónoch kilometrov. Pre motor, prevodovku, poháňané nápravy a rozdeľovaciu prevodovku sme pri teste použili najrôznejšie druhy olejov. Pre vozidlá MAN boli schválené len oleje, ktoré preukázali svoju optimálnu vhodnosť. Originálne oleje MAN optimálne chránia autobusy MAN pred opotrebovaním a tým umožňujú dlhšie servisné intervaly. Súčasne prispievajú k zvýšeniu životnosti motorov, prevodoviek a náprav a znižujú celkové prevádzkové náklady. Originálna kvalita oleja MAN môže takisto viesť k zníženiu spotreby paliva a zníženiu emisií CO2.

Originálna kvalita oleja MAN

 • Test vykonaný v autobusoch MAN v praxi
 • Preukázateľne sa osvedčil v priebehu mnohých rokov a miliónov kilometrov
 • Optimálna ochrana pred opotrebovaním a ukladaním sedimentov
 • Podporuje dlhú životnosť motora, prevodovky a náprav

Originálny motorový olej MAN

Na moderné motory sa kladú najvyššie požiadavky v súvislosti s ich výkonom a efektivitou. Ide tu o vysoko sofistikovaný mazací okruh. Olej musí v rámci procesu perfektne a spoľahlivo podporovať každý komponent motora aj za extrémnych podmienok, ako aj zaistiť nízke emisie v súvislosti s ochranou životného prostredia. Naše vysoko kvalitné motorové oleje zaručene spĺňajú technické a chemické požiadavky motorov autobusov MAN.

Originálny motorový olej MAN: Vysoko výkonný olej pre vysoko výkonné motory

Prečo používať originálny motorový olej MAN?

 • Servisné intervaly do 140 000 km
 • Servisné intervaly filtrov pevných častíc pre naftové motory do 850 000 km
 • Vysoká efektivita a výkon pri nízkej spotrebe oleja
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov
 • Dostupný aj v praktickom 5-litrovom kanistri

Originálny prevodový olej MAN

Prevodovka prináša na cesty hybnú silu. Maximálny stupeň účinnosti dosiahne len v prípade bezproblémového fungovania. Rozhodujúcim prínosom je prevodový olej. Kombinácia originálneho prevodového oleja MAN a presnej techniky MAN v praxi preukázala, že vysoký výkon zo sily získava aj za extrémnych podmienok.

MAN originálny prevodový olej: testovaná kvalita pre optimálny stupeň účinnosti.

Prečo používať originálny prevodový olej MAN?

 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Optimálna viskozita pre bezproblémový studený štart a bezchybné radenie pri nízkych teplotách
 • Dlhá životnosť prevodovky aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov

Originálny nápravový olej MAN

Konečný prenos sily na hnacom ústrojenstve preberajú poháňané nápravy a rozdeľovacie prevodovky. Celkový silový balík autobusov MAN dosahuje svoju optimálnu účinnosť aj za extrémnych podmienok len pri najlepšom výkone. Nevyhnutným predpokladom je olej dokonale zladený s technikou: Originálny nápravový olej MAN.

Originálny nápravový olej MAN: Optimálny výkon aj za predpokladu extrémnych podmienok

Prečo používať originálny nápravový olej MAN?

 • Dlhá životnosť poháňaných náprav a rozdeľovacích prevodoviek aj pri extrémnych prevádzkových podmienkach a vonkajších teplotách
 • Vysoká efektivita a výkon
 • Predchádzanie tvorbe olejového kalu prostredníctvom čistiaceho efektu
 • Vysoká oxidačná a tepelná stabilita aj pri dlhých intervaloch výmeny oleja
 • Môže mať pozitívny vplyv na úsporu paliva a zníženie emisií CO2
 • Podporuje zníženie celkových prevádzkových nákladov