Tehnologija in kompetence

Tempomat z vzdrževanjem razdalje (ACC)*

Varnost in udobje pri upravljanju

Hitrost pogosto podcenimo, razdaljo do vozila, ki vozi spredaj, pa zlahka precenimo. Sistem ACC omogoča samodejno prilagajanje hitrosti vožnje in razdalje do spredaj vozečega vozila v okviru vnaprejšnjih nastavitev.

Sistem deluje od hitrosti vožnje 25 km/h naprej. Glavno področje uporabe sistema so hitre ceste in avtoceste.

Radarski senzor sistema ACC z dosegom 150 metrov prepoznava razdaljo in relativno hitrost do vozila, ki vozi spredaj na istem voznem pasu. Krmilna naprava ACC na osnovi podatkov iz senzorjev, lastne vožnje po voznem pasu, lastne hitrosti in akcij voznika izvaja najboljšo strategijo približevanja ter krmili moment motorja in upravljanje zavor (trajno in delovno zavoro). Sistem aktivno krmili hitrost, pospešek in pojemek vozila, da se ohrani razdalja do spredaj vozečega vozila.

* V mejah sistema.