Tovornjak  |  Odnosi z vlagatelji  |  MAN Latin America  |  Avtobus 

Tržna situacija za MAN ostaja izziv

Finančni podatki za prvo polletje so v skupini MAN padli na predhodno letno raven kar je predvsem posledica negotovega gospodarskega okolja, ki ostaja. MAN zaenkrat ne vidi nobenega pomembnega okrevanja v globalni ekonomski situaciji. Predvsem ne v evro območju, ki je za poslovanje MAN-a ključno in ostaja v recesiji. Kot rezultat trenutne situacije tako kupci iz segmenta gospodarskih vozil kakor iz segmenta energetskega inženiringa, prelagajo investicije ali investirajo veliko manj. Posledično se je v skladu s pričakovanji, evropski trg gospodarskih vozil, v prvem polletju letošnjega leta precej skrčil. Nasprotno, pa se je povpraševanje po gospodarskih vozili v Braziliji, znova okrepilo.

Tako na področju gospodarskih vozil kakor na področju energetskega inženiringa, imajo v trenutni gospodarski negotovosti, kupci še naprej težave z zagotavljanjem potrebnih finančnih virov, kar vodi do zamud pri oddaji naročil. Poleg tega je bil MAN soočen z zelo visokimi rezervacijami iz naslova strateških projektov na področju energetskega inženiringa in nižjimi prihodki na področju licenčnega poslovanja.

Negotovo gospodarsko okolje je tako vplivalo na število prejetih naročil. Na področju gospodarskih vozil se je, v prvem polletju letošnjega leta v primerjavi z istim obdobjem lani, le-to zmanjšalo za 6% na približno 6,1 milijarde €. Vendar so se prejeta naročila znova okrepila v drugem četrtletju in sicer za približno 128 milijonov € v primerjavi s prvim četrtletjem.

Medtem, ko je v prvi polovici leta 2013, MAN Truck & Bus zabeležil 11% padec prejetih naročil na 4,5 milijarde €, je MAN Latin America v istem obdobju zabeležil rekordno 11% rast prejetih naročil v višini 1,6 milijarde €.

Na področju energetskega inženiringa, se je v prvi polovici letošnjega leta, število prejetih naročil zmanjšalo za 7 % na 1,8 milijarde €. Vrednost prejetih naročil je v skupini MAN Diesel & Turbo znašala 1,6 milijarde €, v podjetju RENK pa 237 milijonov €, kar je 16% manj v primerjavi z izjemno uspešnim predhodnim letom.

V prvi polovici leta 2013 je tako skupina MAN ustvarila 7,7 milijard € prejetih naročil kar je 7% manj v primerjavi z istim obdobjem v letu 2012. Nasprotno so se prihodki skupine MAN le nekoliko zmanjšali. Znašali so 7,5 milijarde € kar je 2% manj v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta. Razlog zato je 7% zmanjšanje prihodkov na področju energetskega inženiringa. Na področju gospodarskih vozil pa je MAN Latin America beležil zvišanje prihodkov za 1%.

Nasprotno je skupina MAN zabeležila majhno poslovno izgubo v višini 10 milijonov €, ki ustreza donosnosti prodaje v višini -0,1% in je predvsem posledica upada na področju energetskega inženiringa, ki je zabeležil 193 milijonov € poslovne izgube in je v veliki meri odsev zelo visokih rezervacij za ključne strateške projekte na področju energetskega inženiringa, ki še niso zaključeni.

V prvem polletju leta 2013 je MAN na področju gospodarskih vozil ustvaril 142 milijonov € dobička iz poslovanja. Od tega je 35 milijonov € ustvaril MAN Truck & Bus ter 107 milijonov € MAN Latin America.

Kot je bilo pričakovati je bilo poslovanje v drugi četrtini letošnjega leta uspešnejše. Kljub temu je prihodnost v veliki meri odvisna od hitrosti okrevanja svetovnega gospodarstva, ki ga je sprožila evro kriza.

Finančno poročilo